Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn muodostavat Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen aikuiskoulutusyksiköt.

AIKOPA tarjoaa työelämän tarpeita vastaavia korkeakoulutasoisia täydennyskoulutus- ja kehityspalveluja Kainuun, Pohjois-Suomen ja Ylä-Savon alueelle ja myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Toiminta lähtee asiakkaiden tarpeista, on joustavaa, kilpailukykyistä ja yhteistoiminnallista.

Tarjoamme alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti koulutus-, kehittämis-, asiantuntija- ja tutkimuspalveluja.

Tavoitteena on asiakkaiden ammattitaidon, osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen työyhteisön kilpailukyvyn parantamiseksi alueellisesti ja kansainvälisesti.

lehdykka_mini.jpgAIKOPAn askeleet -julkaisu

lehdykka_mini.jpgAIKOPAn esite

lehdykka_mini.jpgAIKOPA leaflet

lehdykka_mini.jpgAIKOPA Russian