Alkavat koulutukset
26.1.2018
Opetusalalla käynnissä oleva murros edellyttää koulujen toimintakulttuurin systemaattista kehittämistä ja muutoksen johtamista. Muutoksen suunnan määrää opetusalan yhteinen visio. Miten visio saadaan kaikille yhteiseksi?
• Millainen on visiota toteuttava toimintakulttuuri kainuulaisissa kouluissa ja millainen yhdessä oppiva yhteisö?
• Millainen on visiota toteuttava johtamiskulttuuri? Onko se valmentavaan johtajuuteen pohjautuva?
• Miten muutosprosessi johdetaan niin, että kaikki saadaan mukaan?
• Miten digitalisaation hyödyt otetaan käyttöön myös toimintakulttuurin kehittämisessä?

Koulutukseen kuuluu yksi lähipäivä, digityöpäivä verkossa ja verkkosparrausta.
1.2.2018
Osiossa perehdytään toiminnan ja talouden ohjaamiseen kunnassa talousarvion laadinnan, talousarvion toteuttamisen sekä arvioinnin ja tilinpäätöksen avulla. Koulun kehittämisen tärkein väline, vuosittainen suunnitelma, toimii ajallisesti lukuvuoden mukaan ja on näin eri aikataulussa kuin muu kunnan talousarviotyö. Asiantuntijaorganisaatiossa parhaaseen tulokseen päästään, jos asiantuntijat voivat osallistua kehittämiseen aidosti. Toimintaympäristön nopeat muutokset ovat tuoneet haasteen pitkän aikavälin kehittämisen suunnittelulle. Valmiita työkaluja ovat esimerkiksi Perusopetuksen laatutyö ja hanketoiminta. Kunnan talouden suunnitteluprosessista ja koulun vuosittaisesta suunnitelmasta luodaan vuosikello. Luodaan malli, jolla suunnitteluun ja kehittämiseen osallistetaan henkilöstö. Tutustutaan talouden suunnittelua ja seurantaa sekä kehittämistyötä helpottaviin työkaluihin.

Koulutukseen kuuluu kaksi lähipäivää, lähipäivien välissä itsenäistä työskentelyä, vertaistyöskentelyä ja päätöspalaveri verkossa. Verkkotyöskentelyalustana Google-ympäristö.

1.2.2018

Tavoite
Montessoripedagogiikassa korostuvat lapsen kehityksen tukeminen, omatoimisuuteen ohjaaminen, vuoro-vaikutus ja toisen ihmisen kunnioittaminen. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää montessorimenetel-män käyttöön sekä päivähoidossa että esi- ja alkuopetuksessa.

Kohderyhmä
Lastentarhanopettajat, luokanopettajat, erityisopettajat, sosiaalikasvattajat, lähihoitajat ja muut kasvatus-alan ammattilaiset.

Toteutus
Koulutuksessa on 10 lähiopetuspäivää (5 x 2 pv), jotka järjestetään perjantaisin ja lauantaisin Oulussa. Opetus sisältää luentoja, demonstraatioita ja välineharjoituksia. Lisäksi on omaehtoista työskentelyä; kir-jallisuuteen tutustumista ja kansioiden valmistamista.

Aikataulu ja sisällöt
1. JAKSO: helmikuu 2018, 2 pv (pe-la)
 Montessoripedagogiikan pääperiaatteet – herkkyyskaudet, kehityskaudet
 Näkemys lapsesta ja opettajan toiminnasta
 Käytännönelämän harjoitukset, teoria ja välineet
2. JAKSO: huhtikuu 2018, 2 pv (pe-la)
 Teoriaa: valmistettu ympäristö ja välineet, montessoriohjaaja
 Aistivälineet ja niihin liittyvä teoria
3. JAKSO: kesäkuu 2018, 2 pv (pe-la)
 Teoriaa: 3-vaiheopetus
 Lasten toiminnan observointi: työ- ja toimintasyklit
 Äidinkielen välineet ja siihen liittyvä teoria
4. JAKSO: syyskuu 2018, 2 pv (pe-la)
 Teoriaa matematiikan opetuksesta
 Matematiikan välineet
5. JAKSO: marraskuu 2018, 2 pv (pe-la), päätösjakso
 Kuvaamataito ja musiikki
 Biologia, maantieto, historia

Kirjallisuus (suomenkieliset julkaisut):
Björksten Christel: Montessori-menetelmä 1980-luvulla
Hayes Mary & Höynälänmaa Kerttu: Montessoripedagogiikka
Härkönen Ulla: Pienten lasten työkasvatus
Keltti-Laine Susanna: Montessori-musiikkikasvatus Montessori-menetelmän mahdollisuudet musiikkikasvatuksessa
Maria Montessori: Lapsen salaisuus
Parkkonen Helena: Auta minua tekemään itse Montessori-menetelmän sovellutuksia

Kouluttajat
LTOt, montessoriohjaajat ja päiväkodinjohtajat Maarit Tihinen (Kajaanin Montessori-leikkikoulu) ja Ana
Eskola (Oulun Montessori-päiväkoti)

2.2.2018
Kurssin tarkoituksena on luoda ja rakentaa kuva omista yhteisöllisistä taidoista ohjauksessa ja johtajuudessa. Erilaisia harjoitteita ja keskusteluja runsaasti sisältävä lähiopetus järjestetään perjantai-iltaisin ja lauantaisin. 
2.2.2018
Tämä kurssi järjestettiin jo viime keväänä, mutta sitä toivottiin uudestaan. Ajankohta ensimmäiseen osaan pe-la: 2.-3.2., 16.-17.2., toiseen osaan: 6.-7.4. ja 20.-21.4. Kouluttajana Hilkka Poutanen, vastaavaa kurssia järjestetään Oulun yliopiston tutkijakoulussa.

"Olemme olleet tyytyväisiä AIKOPAn tarjoamiin koulutuksiin ja osaamiskartoituksiin. Koulutukset ovat olleet asiantuntevia ja ajankohtaisia. Yhteistyö on ollut helppoa ja sujuvaa."
Kajaanin mamselli
"Olemme tyytyväisiä koulutuksen monipuolisuuteen, joustavuuteen ja ennen kaikkea siihen, miten hyvin AIKOPA osaa huomioida organisaation tarpeet koulutuksen suunnittelussa. Voimme lämpimästi suositella AIKOPAn palveluja erilaisiin valmennuksiin"
Mikko Soininen, toimitusjohtaja
RTG Sales Oy
Tietoa AIKOPAsta

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA järjestää koulutusta ja kehittää asiakkaiden osaamista yhteistyössä heidän kanssaan. Toimintaamme ohjaavat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus. 

 

Jos haluat tutustua tarkemmin taustaorganisaatioihimme, klikkaa oheisia linkkejä:

Oulun yliopisto: www.oulu.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu: www.kamk.fi

Kajaanin yliopistokeskus: http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/

Yhteydenottopyyntö

Haluatko keskustella asiantuntijamme kanssa tarkemmin yrityksesi tai organisaatiosi kehitystarpeista ja AIKOPAn palveluista? Kerro, mistä olet kiinnostunut ja otamme sinuun yhteyttä.

Yhteydenoton aihe Sähköpostiosoite Puhelinnumero
Tutustu tarkemmin avoimiin korkeakouluopintoihin
Sosiaalinen media