Alkavat koulutukset
21.11.2017

Opintojakson tavoitteena on luoda yleiskuva erilaisten biojalostamojen tärkeimmistä tuotantoprosesseista ja tuotteista aina modernista sellutehtaasta biokemikaaleihin ja -polttoaineisiin. Sisältö painottuu Suomelle tärkeimpiin metsä- ja muihin biomassavirtoihin ja niiden jalostukseen, mutta myös biomassan jalostuksen globaalit näkymät otetaan huomioon. Prosessitekniikan lisäksi avataan biojalostamojen kustannusrakennetta, kannattavuutta ja T&K-toiminnan tilannetta Suomessa.

Tämä biomassan ominaisuuksiin, jalostusprosesseihin ja uusiin tuotteisiin pureutuva opintojakso syventää ja konkretisoi muilla opintojaksoilla käsiteltyjä teemoja uusista tuotteista ja bioenergiasta. Opintojakso muodostaa kuitenkin samalla itsenäisen kokonaisuutensa, jolle osallistuminen ei edellytä aiempien opintojaksojen suorittamista.

Opintojakso vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Mistä raaka-aineista tuotetaan uusiutuvia liikennepolttoaineita? Mitkä öljypohjaiset kemikaalit on mahdollista korvata uusiutuvista raaka-aineista valmistetuilla tuotteilla? Minkälaiseen tekniikkaan tuotantolaitokset perustuvat? Miten tuotantokustannukset rakentuvat?

Kouluttajina mm. Katariina Kemppainen (Metsä Fibre Oy), St1 Biofuels Oy (luennoitsija ilmoitetaan myöhemmin), Annika Hämäläinen (Teollisuustaito Oy), ja lisäksi muita alan asiantuntijoita.

Kenelle?

Metsäbiotalouden arvoketjuissa toimivat johtajat, esimiehet, yrittäjät, asiantuntijat, kehittäjät, tutkijat, konsultit, kouluttajat ja rahoittajat. Erityisesti metsäbiomassan sivuvirtojen jalostuksen toimijat.

Kesto, laajuus ja rakenne

Ennen lähipäiviä laaditaan orientoivaa aineistoa ja osallistujien omia kokemuksia/näkemyksiä hyödyntävä ennakkotehtävä ja lähipäivien jälkeen syventävä pohdintatehtävä.

Tiistai 21.11. klo 10:00 – 17:00
•Biomassavirrat ja niiden kemiallinen koostumus
•Sellutehtaan prosessit ja sivuvirrat
•Sokeriplatform eli lignoselluloosasta biopolttoaineiksi ja -kemikaaleiksi
•Ligniinin erotus ja jalostus
•Tärkeimmät biokemikaalit
•Uudet muovi- ja kuitukomposiitit
•Biotekniikan käyttö biojalostamossa

Keskiviikko 22.11. klo 8:30 – 16:00
•Mädätys ja biokaasu
•Biomassan kaasutus ja jatkojalosteet
•Muut energiatuotteet ja biopolttoaineet
•Vierailu Kajaanin ST 1 –biopolttoaineiden tuotantolaitoksella

Yhteystiedot

Kari Pasanen
Suunnittelija, MMM
Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
kari.pasanen@uef.fi
050 528 4665

Hannu Tikkanen
Suunnitelija
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
hannu.tikkanen@aikopa.fi
044 710 163121.11.2017

Opintojakson tavoitteena on luoda yleiskuva erilaisten biojalostamojen tärkeimmistä tuotantoprosesseista ja tuotteista aina modernista sellutehtaasta biokemikaaleihin ja -polttoaineisiin. Sisältö painottuu Suomelle tärkeimpiin metsä- ja muihin biomassavirtoihin ja niiden jalostukseen, mutta myös biomassan jalostuksen globaalit näkymät otetaan huomioon. Prosessitekniikan lisäksi avataan biojalostamojen kustannusrakennetta, kannattavuutta ja T&K-toiminnan tilannetta Suomessa.

Tämä biomassan ominaisuuksiin, jalostusprosesseihin ja uusiin tuotteisiin pureutuva opintojakso syventää ja konkretisoi muilla opintojaksoilla käsiteltyjä teemoja uusista tuotteista ja bioenergiasta. Opintojakso muodostaa kuitenkin samalla itsenäisen kokonaisuutensa, jolle osallistuminen ei edellytä aiempien opintojaksojen suorittamista.

Opintojakso vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Mistä raaka-aineista tuotetaan uusiutuvia liikennepolttoaineita? Mitkä öljypohjaiset kemikaalit on mahdollista korvata uusiutuvista raaka-aineista valmistetuilla tuotteilla? Minkälaiseen tekniikkaan tuotantolaitokset perustuvat? Miten tuotantokustannukset rakentuvat?

Kouluttajina mm. Katariina Kemppainen (Metsä Fibre Oy), St1 Biofuels Oy (luennoitsija ilmoitetaan myöhemmin), Annika Hämäläinen (Teollisuustaito Oy), ja lisäksi muita alan asiantuntijoita.

Kenelle?

Metsäbiotalouden arvoketjuissa toimivat johtajat, esimiehet, yrittäjät, asiantuntijat, kehittäjät, tutkijat, konsultit, kouluttajat ja rahoittajat. Erityisesti metsäbiomassan sivuvirtojen jalostuksen toimijat.

Kesto, laajuus ja rakenne

Ennen lähipäiviä laaditaan orientoivaa aineistoa ja osallistujien omia kokemuksia/näkemyksiä hyödyntävä ennakkotehtävä ja lähipäivien jälkeen syventävä pohdintatehtävä.

Tiistai 21.11. klo 10:00 – 17:00
•Biomassavirrat ja niiden kemiallinen koostumus
•Sellutehtaan prosessit ja sivuvirrat
•Sokeriplatform eli lignoselluloosasta biopolttoaineiksi ja -kemikaaleiksi
•Ligniinin erotus ja jalostus
•Tärkeimmät biokemikaalit
•Uudet muovi- ja kuitukomposiitit
•Biotekniikan käyttö biojalostamossa

Keskiviikko 22.11. klo 8:30 – 16:00
•Mädätys ja biokaasu
•Biomassan kaasutus ja jatkojalosteet
•Muut energiatuotteet ja biopolttoaineet
•Vierailu Kajaanin ST 1 –biopolttoaineiden tuotantolaitoksella

Yhteystiedot

Kari Pasanen
Suunnittelija, MMM
Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
kari.pasanen@uef.fi
050 528 4665

Hannu Tikkanen
Suunnitelija
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
hannu.tikkanen@aikopa.fi
044 710 1631

23.11.2017

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevasta lainsäädäntöuudistuksesta järjestetään koulutus, jossa paneudutaan YVA-lainsäädännön kokonaisuudistukseen ja käsitellään uuden lainsäädännön ensimmäisiä soveltamiskokemuksia. Koulutus on suunnattu ympäristöasioiden parissa työskenteleville viranomaisille, toiminnanharjoittajille, juristeille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Lisätietoja ja ohjelma

http://www.ulapland.fi/events/Uudistunut-YVA-lainsaadanto---Mika-muuttui-ja-miten-uuden-lain-keinoja-voidaan-hyodyntaa-kaytannossa/tyt1bevu/08eaf500-8897-48e1-a989-c31e6e6f494e

 

23.11.2017

Onko ensiapu I-pätevyytesi vanhentumassa? EAI-kortti on voimassa 3 vuotta. Tule kertaamaan ensiaputaitojasi kertauskurssille ja säilytä EAI-pätevyytesi!
Työnantajan velvollisuus on työturvallisuuslain (738/2002 46§) mukaan ylläpitää henkilöstönsä ensiaputaitoja. Ensiaputaitoisten määrä työpaikalla määräytyy työpaikan riskialttiuden ja työntekijöiden lukumäärän mukaan.

Tavoite

Koulutuksen avulla ylläpidetään ensiapuvalmiuksia hätäensiavussa.

Sisältö

Koulutuksessa kerrataan perustietoja ja -taitoja hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa toimimisesta. Kurssi jatkaa aiemmin suoritetun EAI-pätevyyden voimassaoloa 3 vuotta.

30.11.2017

Perehdyt menetelmiin, joilla yrityksen taloutta voidaan arvioida ja analysoida hyödyntämällä sisäisen laskennan instrumentteja.

-  Kasvu, kannattavuus, maksukykyisyys ja vakavaraisuus
- Tunnuslukujen laskenta ja hyödyntäminen
- Kassavirtalaskelmat
- Yrityksen arvonmääritys

Kouluttajana toimii KTL, KLT, veroasiantuntija Risto Walden, Bilanssi Oy;stä. Hän kuuluu Suomen eturivin asiantuntijoihin kirjanpidollisella ja verotuksellisella osaamisellaan. Ristolla on vuosien koulutuskokemus kirjanpidon sekä verotuksen alueelta ja hän on pitänyt aiheista lukuisia esitelmiä niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille. Risto Walden on aiemmin työskennellyt Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Verohallinnossa. Hänen koulutustapansa on innostava, energinen ja mukaansa tempaava.

Yritysten, tilitoimistojen ja julkishallinnon taloushallinnon toimivat henkilöt, laskentatoimen opettajat, pankkien rahoitusneuvojat ja rahoitusasiantuntijat, verotoimistojen henkilöstö ja muut asiasta kiinnostuneet.

 


"Olemme olleet tyytyväisiä AIKOPAn tarjoamiin koulutuksiin ja osaamiskartoituksiin. Koulutukset ovat olleet asiantuntevia ja ajankohtaisia. Yhteistyö on ollut helppoa ja sujuvaa."
Kajaanin mamselli
"Olemme tyytyväisiä koulutuksen monipuolisuuteen, joustavuuteen ja ennen kaikkea siihen, miten hyvin AIKOPA osaa huomioida organisaation tarpeet koulutuksen suunnittelussa. Voimme lämpimästi suositella AIKOPAn palveluja erilaisiin valmennuksiin"
Mikko Soininen, toimitusjohtaja
RTG Sales Oy
Tietoa AIKOPAsta

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA järjestää koulutusta ja kehittää asiakkaiden osaamista yhteistyössä heidän kanssaan. Toimintaamme ohjaavat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus. 

 

Jos haluat tutustua tarkemmin taustaorganisaatioihimme, klikkaa oheisia linkkejä:

Oulun yliopisto: www.oulu.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu: www.kamk.fi

Kajaanin yliopistokeskus: http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/

Yhteydenottopyyntö

Haluatko keskustella asiantuntijamme kanssa tarkemmin yrityksesi tai organisaatiosi kehitystarpeista ja AIKOPAn palveluista? Kerro, mistä olet kiinnostunut ja otamme sinuun yhteyttä.

Yhteydenoton aihe Sähköpostiosoite Puhelinnumero
Tutustu tarkemmin avoimiin korkeakouluopintoihin
Sosiaalinen media