Alkavat koulutukset
28.8.2018


Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää Human Resource Management (HRM) teoreettisen perustan
- tunnistaa henkilöstöjohtamisen ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation strategisena menestystekijänä
- osaa kehittää henkilöstöjohtamisen osa-alueita (rekrytointi, perehdyttäminen, palkitseminen jne.) näyttöön perustuen
-kykenee johtamaan työyhteisöä oikeudenmukaisesti ja kannustavasti ottaen huomioon työyhteisön moninaiset työntekijät sekä työyhteisön toimintaympäristön ja siinä tapahtuvat muutokset
- ymmärtää vastuunsa työyhteisön hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä yksilö- ja yhteisötasolla sekä työhyvinvoinnin johtajana
- osaa toimia johtotehtävissä asiantuntijaorganisaatioissa ja projekteissa

Opintojakson sisältö

Henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) keskeiset osa-alueet
Henkilöstöjohtamisen osa-alueiden kehittäminen näyttöön perustuen
Henkilöstöjohtaminen organisaation tuloksellisuuden voimavarana
Moninaisuus henkilöstöjohtamisessa
Työhyvinvoinnin johtaminen
Asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen


"Olemme olleet tyytyväisiä AIKOPAn tarjoamiin koulutuksiin ja osaamiskartoituksiin. Koulutukset ovat olleet asiantuntevia ja ajankohtaisia. Yhteistyö on ollut helppoa ja sujuvaa."
Kajaanin mamselli
"Olemme tyytyväisiä koulutuksen monipuolisuuteen, joustavuuteen ja ennen kaikkea siihen, miten hyvin AIKOPA osaa huomioida organisaation tarpeet koulutuksen suunnittelussa. Voimme lämpimästi suositella AIKOPAn palveluja erilaisiin valmennuksiin"
Mikko Soininen, toimitusjohtaja
RTG Sales Oy
Tietoa AIKOPAsta

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA järjestää koulutusta ja kehittää asiakkaiden osaamista yhteistyössä heidän kanssaan. Toimintaamme ohjaavat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus. 

 

Jos haluat tutustua tarkemmin taustaorganisaatioihimme, klikkaa oheisia linkkejä:

Oulun yliopisto: www.oulu.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu: www.kamk.fi

Kajaanin yliopistokeskus: http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/

Yhteydenottopyyntö

Haluatko keskustella asiantuntijamme kanssa tarkemmin yrityksesi tai organisaatiosi kehitystarpeista ja AIKOPAn palveluista? Kerro, mistä olet kiinnostunut ja otamme sinuun yhteyttä.

Yhteydenoton aihe Sähköpostiosoite Puhelinnumero
Tutustu tarkemmin avoimiin korkeakouluopintoihin
Sosiaalinen media