Alkavat koulutukset
26.9.2018

Kohderyhmä
Tutkintoon johtavan koulutuksen käytännön harjoittelun ohjaajat ja muut asiasta kiinnostuneet.

Tavoite
Ohjaava hoitaja kehittää valmiuksiaan ohjata ja opettaa hoitotyön opiskelijoita heidän ammattitaitoa edistävässä harjoittelussaan.

Sisältö

keskiviikko 26.9.2018 klo 8.30 - 16.00 Lähtökohtia ohjaukseen ja opettamiseen. Luokkatila TA20L149 (TAITO 2)
keskiviikko 10.10.2018 klo 8.30 - 16.00 Ohjausvälineet opiskelijaohjauksessa. Luokkatila TA20L149 (TAITO 2)
keskiviikko 31.10.2018 klo 8.30 - 16.00 Ohjaaja roolimallina. Luokkatila TA21L169 (TAITO 2)
tiistai 13.11.2018 klo 8.30 - 16.00 Opiskelijalähtöinen ohjaus. Luokkatila TA20L149 (TAITO 2)
keskiviikko 28.11.2018 klo 8.30 - 16.00 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun arviointi. Luokkatila TA20L149 (TAITO 2)

Toteutus
Lähiopetus 40 h ja itsenäinen työskentely 40 h


27.9.2018

Tavoitteet: Opiskelija saa johdatuksen 3D peligrafiikan perusteisiin ja käsitteisiin sekä 3DS Maxin perusteisiin.

Sisältö:
3DS Max käyttöliittymä ja navigointi
Polygonimallinnuksen perustyökalut
UW kartan luonti
Animaation perusteet
Kamerat
Valaistuksen ja renderöinnin perusteet

27.9.2018

 

Koulutuksessa toimit eMentoreina Kajaanin ammattikorkeakoulun perustutkinto-opiskelijoille, eAktoreille. Mentoroinnilla tarkoitetaan kokeneemman henkilön (mentorin) ja kokemattomamman henkilön (aktorin) sopimukseen perustuvaa vuorovaikutteista työskentelyä, jossa tavoitteena on kehittyä yhdessä. Mentorointia toteutetaan yhä useammin myös ryhmämentorointina. Mentoroinnissa hyödynnetään digivälineitä, ja sen vuoksi puhummekin eMentoroinnista.

Odotamme sinulta:
- innostusta ja halua kehittää itseäsi ja sitoutumista koulutukseen kevääseen 2019 asti
- ryhmä- ja/tai kahdenkeskisiä tapaamisia eAktoreiden/eMentoreiden kanssa
- arviointia ja palautetta koulutuksen aikana ja lopuksi.

Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta mentoroinnista.

Koulutuksen lähipäivät (27.9.2018, 26.10.2018, 21.11.2018, 30.1.2019, 13.3.2019 ja 10.4.2019) järjestetään samanaikaisesti Kajaanissa ja Kokkolassa. Ensimmäinen lähipäivä syyskuussa on tarkoitettu vain eMentoreille. Joihinkin koulutustilaisuuksiin voi osallistua myös verkossa tai ne toteutetaan kokonaan verkon välityksellä.

 

eMentoreille koulutus tarjoaa tilaisuuden kehittää mentorointitoimintamalleja osana nykyaikaista johtamista digitalisoituvissa toimintaympäristöissä ja mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen. Opit uusia menetelmiä itsesi ja muiden johtamiseen sekä laajennat verkostojasi.

Koulutuksen jälkeen

1) Sinulla on valmiuksia toimia eMentorina erilaisissa mentorointiprosesseissa ja erityisesti ryhmämentoroinnissa.
2) Osaat soveltaa mentoroinnin tietoperustaa ja eri menetelmiä.
3) Osaat tukea opiskelijoiden osaamisen kehittymistä digitaalisin mentoroinnin menetelmin ja virtuaalitiimeissä toimien.
4) Osaat ottaa huomioon moninaisuuden ja monialaisuuden näkökulman mentoroinnissa.
5) Osaat hyödyntää ryhmän kokemuksia ja verkostoja.
6) Osaat kriittisesti arvioida ja reflektoida omaa ja muiden mentorointiosaamista


29.9.2018

 

Satujoogakoulutus lasten kanssa työskenteleville

  • Satujoogan soveltaminen lapsen kasvun ja kehityksen tukena
  • Satujoogaharjoitukset (liike ja hengitys, läsnäolo ja positiivinen vuorovaikutus, kosketuksen merkitys arjessa) ryhmässä, yksilöinä sekä pareittain

   

 

5.10.2018
Opintokokonaisuudessa järjestetään 14 koulutusta S2-opettajille (varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle) ja opettajille, joilla on maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Eri ikäluokkia opettaville on tarjolla vaihtoehtoisia sisältöjä. Koulutuksessa perehdytään kielitietoisuuteen ja toiminnalliseen kielen oppimiseen ja opettamiseen - teoreettiset ja käytännönläheiset työpajapäivät vuorottelevat.
9.10.2018

Onko ensiapu I-pätevyytesi vanhentumassa? EA1-kortti on voimassa 3 vuotta. Tule kertaamaan ensiaputaitojasi kertauskurssille ja säilytä EA1-pätevyytesi!

Työnantajan velvollisuus on työturvallisuuslain (738/2002 46§) mukaan ylläpitää henkilöstönsä ensiaputaitoja. Ensiaputaitoisten määrä työpaikalla määräytyy työpaikan riskialttiuden ja työntekijöiden lukumäärän mukaan.

Tavoite
Koulutuksen avulla ylläpidetään ensiapuvalmiuksia hätäensiavussa.

Sisältö
Koulutuksessa kerrataan perustietoja ja -taitoja hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa toimimisesta. Kurssi jatkaa aiemmin suoritetun EAI-pätevyyden voimassaoloa 3 vuotta."Olemme olleet tyytyväisiä AIKOPAn tarjoamiin koulutuksiin ja osaamiskartoituksiin. Koulutukset ovat olleet asiantuntevia ja ajankohtaisia. Yhteistyö on ollut helppoa ja sujuvaa."
Kajaanin mamselli
"Olemme tyytyväisiä koulutuksen monipuolisuuteen, joustavuuteen ja ennen kaikkea siihen, miten hyvin AIKOPA osaa huomioida organisaation tarpeet koulutuksen suunnittelussa. Voimme lämpimästi suositella AIKOPAn palveluja erilaisiin valmennuksiin"
Mikko Soininen, toimitusjohtaja
RTG Sales Oy
Tietoa AIKOPAsta

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA järjestää koulutusta ja kehittää asiakkaiden osaamista yhteistyössä heidän kanssaan. Toimintaamme ohjaavat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus. 

 

Jos haluat tutustua tarkemmin taustaorganisaatioihimme, klikkaa oheisia linkkejä:

Oulun yliopisto: www.oulu.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu: www.kamk.fi

Kajaanin yliopistokeskus: http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/

Yhteydenottopyyntö

Haluatko keskustella asiantuntijamme kanssa tarkemmin yrityksesi tai organisaatiosi kehitystarpeista ja AIKOPAn palveluista? Kerro, mistä olet kiinnostunut ja otamme sinuun yhteyttä.

Yhteydenoton aihe Sähköpostiosoite Puhelinnumero
Tutustu tarkemmin avoimiin korkeakouluopintoihin
Sosiaalinen media