Alkavat koulutukset
4.4.2017

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Kurssin suorittaneet saavat SPR:n EAI-kortin.

Sisältö:

Tapaturmat ja niiden yleisyys
Toiminta tapahtumapaikalla
Potilaan tutkiminen
Elvytystapahtuma
Sairauskohtaukset
Verenvuodot ja sokki
Haavat ja ruhjeet
Pään ja kasvojen vammat
Raajojen murtumat ja nivelvammat
Myrkytykset
Palovammat

11.4.2017

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka tarvitsevat työssään digitaaliseen mittaamiseen ja erilaisiin terveysteknologian sovellutuksiin liittyviä perustietoja ja –taitoja. Teknologian kehittäjät, palveluja suunnittelevat ja niistä päättävät henkilöt julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa. Pääpaino koulutuksessa on terveyspalvelujen tarkastelussa.

 

Keväällä 2017 järjestettävät tilaisuudet ovat osa laajempaa, talvella 2016 – 2017 järjestettyä koulutuskokonaisuutta, jonka tavoitteena on, että osallistuja:
Tuntee terveysteknologian erilaisia käyttötarkoituksia ja käytössä olevia sovelluksia ja laitteita
Tuntee terveysteknologiaan ja digitaalisuutta hyödyntäviin palveluihin liittyvän kehittämisen keskeiset kysymykset ja pystyy arvioimaan niitä oman työnsä näkökulmasta
Pystyy tuottamaan omaan työhönsä ja asiakasryhmiensä palveluihin liittyviä kehittämissuunnitelmia, joissa hyödynnetään käytettävissä olevia teknologisia ratkaisuja.

27.4.2017
Koulutuksessa kerrataan perustietoja ja -taitoja hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa toimimisesta. Kurssi jatkaa aiemmin suoritetun EA-1 pätevyyden voimassaoloa 3 vuotta.
28.4.2017

KAO:n tutkinto-opiskelijat.

 

Opiskelija pystyy laatimaan ja esittämään tieteellisen tutkimusraportin jäsennellysti ja selkeästi.

 

Sisältö:

Prosessikirjoittaminen
Kielenhuolto 
Tieteellinen kirjoittaminen
Kirjaston tietokannat ja RefWorks viitehallintaohjelma


"Olemme olleet tyytyväisiä AIKOPAn tarjoamiin koulutuksiin ja osaamiskartoituksiin. Koulutukset ovat olleet asiantuntevia ja ajankohtaisia. Yhteistyö on ollut helppoa ja sujuvaa."
Kajaanin mamselli
"Olemme tyytyväisiä koulutuksen monipuolisuuteen, joustavuuteen ja ennen kaikkea siihen, miten hyvin AIKOPA osaa huomioida organisaation tarpeet koulutuksen suunnittelussa. Voimme lämpimästi suositella AIKOPAn palveluja erilaisiin valmennuksiin"
Mikko Soininen, toimitusjohtaja
RTG Sales Oy
Tietoa AIKOPAsta

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA järjestää koulutusta ja kehittää asiakkaiden osaamista yhteistyössä heidän kanssaan. Toimintaamme ohjaavat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus. 

 

Jos haluat tutustua tarkemmin taustaorganisaatioihimme, klikkaa oheisia linkkejä:

Oulun yliopisto: www.oulu.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu: www.kamk.fi

Kajaanin yliopistokeskus: http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/

Yhteydenottopyyntö

Haluatko keskustella asiantuntijamme kanssa tarkemmin yrityksesi tai organisaatiosi kehitystarpeista ja AIKOPAn palveluista? Kerro, mistä olet kiinnostunut ja otamme sinuun yhteyttä.Sähköpostiosoite Puhelinnumero
Tutustu tarkemmin avoimiin korkeakouluopintoihin
Sosiaalinen media