Syyslukukauden polkuopintoihin haku: 6.8.2018 klo 9.00 alkaen. 

Opiskelupaikkojen määrä ja opiskelijavalinnan edellytykset:

 Koulutus Opiskelupaikkoja Suoritettava Opintopistemäärä  Edellytys
SUOMENKIELISET AMK-TUTKINNOT      
Restonomi (AMK), Matkailu, päivätoteutus      
Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunta ja vapaa-aika, päivätoteutus      
Tradenomi (AMK), Liiketalous, päivätoteutus      
Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus      
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus   60 op haastattelu
Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus   60 op haastattelu
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus      
Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivätoteutus      
Insinööritutkinnon päivitys AMK-tutkintoon, monimuotototeutus      
Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivätoteutus      
Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus      
STUDIES TAUGHT IN ENGLISH      
Sport and Leisure Management, full-time studies      
Tourism, full-time studies      
International Business, full-time studies      
eSports Business, full-time studies      
Master's Degree in International Business      
SUOMENKIELISET YAMK-TUTKINNOT      
Tradenomi (YAMK), Liiketalous      
Tradenomi (YAMK), Tietojenkäsittely      
Sairaanhoitaja (YAMK) tai Terveydenhoitaja (YAMK), Sosiaali- ja terveysalan YAMK      
Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen      
Liikunnanohjaaja (YAMK), Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen koulutus      
Restonomi (YAMK), Matkailualan koulutus      

 

Hakuohje ja hakulomake

Ennen hakua kannattaa perehtyä polkuopintojen yleiskauvaukseen alempana. Polkuopintoihin voit hakea kahdella tavalla. 

1.) Sähköinen lomake avautuu vasta hakuajan alettua maanantaina 6.8.2018 klo 9.00.

2.) Toimittamalla paperisen lomakkeen henkilökohtaisesti Kajaanin avoimen AMK:n toimistoon: Kajaani, Ketunpolku 1, Tieto 1, 2 krs.

Tärkeä tietää:

 • Hakemuksia vastaanotetaan saapumisjärjestyksessä ja vasta hakuajan alkamisen jälkeen: 6.8.2018 klo 9.00 alkaen. Ennen hakuajan alkua saapuneet hakemukset siirtyvät automaattisesti jonon loppupäähän!
 • Hakemusten saapumisjärjestyksen perusteella hakijoille järjestetään haastattelu tai soveltuvuustesti. Haastattelun perusteella selvitetään hakijoiden motivaatio ja opiskeluvalmius, sekä edellytykset AMK-opintojen suorittamiseen.     

Valintakriteerit *
1) hakijat, jotka sitoutuvat suorittamaan polkuopinnot kokonaisuudessaan, osoittavat haastattelussa vahvaa opiskelumotivaatiota, omaavat hyviä opiskeluvalmiuksia ja joiden kohdalla edellytykset ko. opintojen suorittamiselle täyttyvät, valitaan polkuopiskelijoiksi. (Opintojen suorittamisen edellytys esim: onnistuu järjestämään opinnoille riittävästi resursseja ja YAMK-opinnoissa pystyy toteuttamaan kehittämistehtäviä).  
2) jos vapaita polkuopiskelupaikkoja jää, voidaan niihin ottaa henkilöitä suorittamaan pienempää määrää opintojaksoja, mikäli opiskelumotivaatio ja -valmius on riittävää 
3) vieraskielisiin koulutuksiin pätevät samat kielitaitovaatimukset kuin tutkinto-opiskelijoilla.
4) Sosiaali- ja terveysalalle hakevan hakijan terveydentila:
Sosiaali- ja terveysalalle valitulla opiskelijalla tulee olla sellainen terveydentila ja toimintakyky, mikä ei ole esteenä alan opiskelulle, muutoin ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan.

Sosiaali- ja terveysalan ammattiin hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • esim. tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä,
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua tai työhön sijoittumista,
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle ja
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen opiskelijoilta, joiden harjoitteluun liittyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. (Ammattikorkeakoululaki 352/2003, 25 b §.) Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Tutustu syksyllä alkaviin koulutuksiin tässä: http://kamk.fi/fi/Hakijalle

* KAMK pidättää oikeuden päättää opiskelijavalinnasta ja valita haastattelujen perusteella pätevimmät hakijat polkuopiskelijaksi. 

Mitä ovat polkuopinnot?

Polkuopinnot soveltuvat sinulle, mikäli tähtäät tutkinto-opintoihin. Polkuopintoihin on koottu yleensä koko ensimmäisen tutkintovuoden opinnot ja opiskelu tapahtuu useimmiten tutkinto-opiskelijoiden kanssa samassa ryhmässä. Jos sinulla on jo aiempia opintoja alalta, sinulle voidaan räätälöidä myös oma polku.

 

Mitä tarkoittaa opiskella avoimessa polussa tutkintoa kohti?

Avoimessa AMK:ssa ei ole mahdollista suorittaa koko tutkintoa, mutta voi opiskella tutkintoa kohti. Polkuopintojen kautta on mahdollista suorittaa 60 op AMK- tai 15-30 op YAMK-opintoja ja hakea niillä pisteillä erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi. Kyseiset opinnot koostuvat kunkin koulutusohjelman ensimmäisen vuosikurssin opinnoista. Lyhyesti sanottuna: polku on matka erillishakuun ja sitä kautta tutkintokoulutukseen.

Polku kaava ilman yhteishakua.jpg 

Kenelle?

Polkuopinnot sopivat sinulle, joka

 • tähtäät tutkintokoulutukseen
 • haluat käyttää välivuoden hyödyksesi
 • olet valmis opiskelemaan AMK-opintoja päätoimisesti ja tiiviillä tahdilla vuoden ajan (YAMK-opinnot eivät ole yleensä päätoimisia)
 • haluat opiskella koko vuoden saman ryhmän kanssa
 • haluat vuoden päästä hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa tutkintokoulutuksessa suoraan toisen vuoden opinnoilla

 

Miksi polkuopinnot kannattaa?

 • Polkuopinnoissa voit kerryttää opintoja niin paljon, että voit hakea erillishaussa ja päästä tutkintokoulutukseen jopa ilman valintakokeita (sekä AMK- että YAMK-tutkinto-ohjelmat). Lue lisää alempana (erillishaku)
 • Tekemäsi opinnot hyväksiluetaan KAMK:iin, mikäli myöhemmin haet ja pääset tutkinto-opiskelijaksi. Pääset hyppäämään suoraan seuraavaan opintovuoteen.
 • Voit testata, tuntuuko ala ja ammattikorkeakouluopiskelu omalta.
 • Opintojen avulla valmistaudut mahdollisiin valintakokeisiin.
 • Opinnot kertovat motivaatiostasi ja opiskelutaidoistasi, joten ne kannattaa tuoda esiin mahdollisessa haastattelussa.
 • Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei vaikuta ensikertalaisuuteen.

 

Katso jyväskyläläisen opiskelijatiimin tekemä video avoimista polkuoppinnoista: Avoin tulevaisuus? Vietä välivuosi avoimessa! (Tekijä: JAMK)

 

Paljonko maksaa?

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksullisia. Polkuopintoihin on koottu tutkintojen 1. vuosikurssin opinnot, eli 60 opintopisteen kokonaisuus. Sen hinta on 250 €, jonka voi suorittaa kahdessa erässä. Lasku lähetetään opiskelijalle opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, laskutuskuukaudet ovat syyskuu ja tammikuu. Jos polkuopiskelija siirtyy tutkinto-opiskelijaksi kesken 1. vuosikurssin, tällöin tarkastetaan polkuopinnoissa suoritettujen opintopisteiden määrä. Laskutusperusteena on 15 €/op, enintään 250 €.

Avoimen AMK:n opiskelijana et valitettavasti voi saada valtion myöntämää opintotukea. Mahdollinen oikeus työttömyysetuudella opiskeluun Sinun tulee selvittää itse lähimmästä TE-toimistosta, ammattiliitostasi tai KELA:lta ennen opiskelupaikan vastaanottamista.

 

Miten haetaan tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta? (erillishaku)

Suoritettuasi vähintään 60 opintopistettä avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnoissa, voit hakea Kajaanin ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalta erillishaku on mahdollinen, kun opintopisteitä on suoritettuna alasta riippuen 15 - 30.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon kuuluvia. Amk-tutkintoon haettaessa suoritetuista opinnoista vapaasti valittaviin opintoihin hyväksiluettavia voi olla enintään 5 op:tä. Myös muissa avoimissa ammattikorkeakouluissa kuin Kajaanin avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksytään. Poikkeuksen tähän muodostavat ylemmät amk-tutkinnot, joissa ainakin osa opinnoista on oltava suoritettuna Kajaanin avoimeen ammattikorkeakouluun.

Valintaperusteet

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana Sinut voidaan valita tutkintoon johtavaan koulutukseen seuraavin perustein:

 • Olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa haettavan koulutuksen vähimmäisvaatimuksena olevan määrän opintopisteitä asianomaiseen tutkinto-ohjelmaan kuuluvia opintoja, jotka ovat hyväksiluettavissa KAMKin opetussuunnitelman mukaisesti.
 • Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen avoimen AMKin opintomenestyksen ja haastattelun/valintakokeen perusteella.
 • Osassa koulutuksista on käytössä keskiarvoraja. Suorittamiesi avoimen AMK:n opintopisteiden keskiarvo täytyy olla vähintään ko. rajan suuruinen, jotta voit tulla valituksi erillisvalinnassa.

Koulutuskohtaiset valintakriteerit erillishaussa polkuopinnoista tutkinto-opiskelijaksi ovat seuraavat:

 

Koulutukset                          Vaadittava
avoimen AMK:n   
op:n määrä
Haastattelu / valintakoe      Avoimen AMK:n
opintojen
keskiarvoraja            
AMK-tutkinnot
Sairaan- ja
terveydenhoitajakoulutus
60 Valintakoe (sisältää myös
haastattelun) 
Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus
Liiketalouden koulutus 60 Valintakoe  Hyvä (3) 
International Business 60 Valintakoe (sisältää myös
kielitaidon testauksen) 
Hyvä (3) 
Matkailun koulutus 60 Haastattelu  Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus 
Liikunnan ja vapaa-ajan
koulutus
60 Haastattelu  Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus 
Sports 60 Haastattelu (sisältää
myös kielitaidon
testauksen) 
Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus
Tietojenkäsittelyn koulutus  60 Haastattelu  Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus 
Tieto- ja viestintätekniikan
koulutus 
60 Valintakoe kaikille. Lisäksi
peliteknologiaan
hakeville haastattelu. 
Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus 
Konetekniikka  60 Haastattelu ja valintakoe  Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus
Rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka
60  Haastattelu ja valintakoe  Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus 
Ylemmät AMK-tutkinnot
Sosiaali- ja terveysalan
kehittäminen ja johtaminen
30  Valintakoe  Tyydyttävä (2) 
Kliininen asiantuntija 30  Valintakoe Tyydyttävä (2)
Yrittäjyys ja
liiketoimintaosaaminen 
30  Valintakoe ja haastattelu  Hyvä (3) 
Matkailuala, Liikunta-ala  30  Valintakoe ja haastattelu  Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus 
Teknologiaosaamisen
johtaminen
15 

Valintakoe

Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus

 

Määräajat
Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella haetaan jatkuvassa haussa. Tämä tarkoittaa sitä, että voit jättää
hakemuksen, kun vaadittu opintopistemäärä avoimessa AMK:ssa on suoritettu. Opinto-oikeus voi alkaa
pääsääntöisesti seuraavan lukukauden alusta.

Hakuohje
Kun haet tutkinto-opiskelijaksi, täytä hakulomake ja palauta se sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen:
avoinamk@aikopa.fi. Lisäksi tulosta hakulomake ja toimita se Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAan. Liitä
mukaan opintosuoritusote avoimen ammattikorkeakoulun opinnoistasi. Lähetä hakemus osoitteella:

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
PL 52 , 87101 Kajaani

Opiskelijavalinta
Opiskelijavalinta tehdään valintaperusteiden mukaisesti ja Sinulle lähetetään kirjallinen päätös asiasta. Lopullisen
päätöksen opiskelijaksi ottamisesta tekee rehtori ao. koulutuspäällikön esityksestä. Opiskeluoikeusaikaa myönnetään ns.
normiaika vähennettynä 1 vuodella. Tutkinto-opiskelijaksi valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes on tarkistettu, että
olet suorittanut vaaditut opintopistemäärät koulutuskohtaisia opintoja.

Alalle soveltuva terveys
Lisätietoja hakemiseen vaikuttavista terveydellisistä tekijöistä löytyy täältä.

Lisätiedot:
Suunnittelija Tuula Rajander 
puh. 044 710 1518
tuula.rajander@aikopa.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.