Varaa paikkasi kesäopintojaksoille!


MITÄ VOIN OPISKELLA KESÄLLÄ?
Kesälukukausi.fi -portaaliin on koottu 21 ammattikorkeakoulun kesäopintojaksotarjonta. Voit valita opintojaksoja kaikkien AMKien tarjonnasta. Opintojaksot ovat pääosin verkko-opintoja.

MILLOIN ILMOITTAUDUN KESÄOPINTOJAKSOLLE?
Opintojaksotarjontaan pääset tutustumaan 1.3.2017 alkaen. Ilmoittautuminen kesän opintojaksoille alkaa 15.3.2017. Suosituimmat opintojaksot täyttyvät nopeasti, joten olethan ajoissa liikkeellä.

”HALUSIN JOUDUTTAA OPINTOJANI OPISKELEMALLA MYÖS KESÄLLÄ”
Turun AMK toteutti palautekyselyn viimevuotisista kesäopinnoista.
60 % vastaajista opiskeli kesällä, koska halusi jouduttaa opintojaan.
40 % vastaajista nosti esiin myös mahdollisuuden opiskella muiden ammattikorkeakoulujen opintojaksoilla.
77 % mielestä kesän 2016 opintojaksotarjonta oli kattava.
Portaalia on kehitetty kuluvan vuoden aikana monilta osin. Tarjonta on laadukkaampaa ja monipuolisempaa. Toiminta-ajatus on kuitenkin sama; voit opiskella missä haluat, minkä ammattikorkeakoulun opintojaksolla haluat ja milloin haluat.

Varaa paikkasi ja skarppaa opintojasi kesällä: KESÄLUKUKAUSI.FI
Portaali aukeaa 1.3.2017 > Tutustu opintojaksoihin > Ilmoittautuminen alkaa 15.3.2017IN ENGLISH

Reserve a place for summer studies!


WHAT CAN I STUDY IN THE SUMMER?
The summersemester.fi portal includes the summer study provision of 21 universities of applied sciences. You can select courses from the provision of all participating UASs. The courses are mainly organized online.

WHEN CAN I ENROL FOR THE SUMMER STUDIES?
You can check out the course provision from 1 March 2017. Enrolment for the summer courses starts mainly on 15 March 2017. The most popular courses fill up fast, so remember to enrol early enough.

”I WANTED TO SPEED UP MY STUDIES BY STUDYING ALSO IN THE SUMMER”
TUAS implemented a feedback survey on the summer studies last year.
60% of the respondents studied in the summer, because they wanted to speed up their studies.
40% of the respondents also mentioned the opportunity to study on the courses of other universities of applied sciences.
77% considered the course supply of summer 2016 extensive.

The portal has been developed in many ways during the past year. The course provision is more high-quality and versatile. The operational idea is however the same: you can study wherever you want, on the courses of whichever UAS you want and whenever you want.

Reserve a place and boost your studies in the summer: SUMMERSEMESTER.FI
The portal opens on 1 March 2017 à Check out the courses à Enrolment starts on 15 March 2017