Täydennyskoulutukset

Työntekijän kouluttautuminen lisää osaamista ja osaava henkilöstö hyödyttää koko organisaatiota. Osaamisvaatimukset muuttuvat ja niihin voi vastata parhaiten kouluttautumalla. Työnteon sujuvoittaminen koulutuksissa opitun avulla luo työyhteisöön positiivista kierrettä. Tarjoamme avoimen ammattikorkeakouluopetuksen lisäksi paljon erilaisia lyhyitä ja pitkäkestoisia koulutuksia.  

Tutustu koulutustarjontaamme!