Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

Digitaaliset, ei-kaupalliset oppimateriaalit

Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on parantaa opettajien tieto- ja viestintätekniikan valmiuksia erityisesti digitaalisten oppimisympäristöjen suhteen. Pääpaino pidetään digitaalisissa, ei-kaupallisissa materiaaleissa, mutta myös kustantajien materiaaleja voidaan mahdollisuuksien mukaan huomioida koulutuksessa.

Miten hanke käytännössä toteutetaan?
Hankkeessa järjestetään koulutuksia perusopetuksen opetushenkilöstölle. Aiheet ovat valikoituneet Kajaanissa tehdyn kyselyn perusteella, jossa selvitettiin opettajien tieto- ja viestintätekniikan taitoja tulevaa strategiatyötä varten. Lisäksi pyritään kehittämään sellaisten opettajien tieto- ja viestintätekniikan taitoja, jotka hyödyntävät opetuksessaan tietotekniikkaa vähän tai ei ollenkaan. Tässä hyödynnetään mentorointimallia, joka on kehitetty Kainuun osaajat III -hankkeessa. Malli mahdollistaa pienryhmäopetuksen ja auttaa muokkaamaan asenteita ja toimintatapoja niillä opettajilla, jotka kokevat omat tietotekniset taitonsa niin huonoiksi, etteivät uskalla tai halua osallistua yleisiin tieto- ja viestintätekniikan koulutuksiin. Koulutusten käytännön suunnittelusta ja organisoinnista vastaa Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA yhdessä kouluttajien kanssa.

Hankkeen rahoittaa opetushallitus. Koulutusideoissa ja toiveissa voit olla yhteydessä suunnittelija Ville Manniseen
(040 678 7684; ville.manninen@aikopa.fi). Hanke päättyy vuoden 2015 lopussa.