Aikopa, aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Oulun yliopisto Kajaanin ammattikorkeakoulu

 

AIKOPAN JULKAISUT 2012

J. A. Coca-Stefaniak; S. Bagaeen; C. Di Bella; M. G. Dimartino; N. Fara; R. Halback-Cotoara-Zamfir; G. Ile; V. Kolev; M. Krimnianioti; L. Leonte; C. Moise; M. Munteanu; C. Nitu; R. M. Peter; F. G. Portase; J. Ponnikas; I. E. Savulescu; D. Segreto; M. P. Sola; A. Stoica (2012) Eurooppalaisia hyviä käytäntöjä – Opaskirja paikallisen kehittäjäkumppanuuden hallintaan. Oulu, Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Solidar City Project. 116 s.

J. A. Coca-Stefaniak; S. Bagaeen; I. A. Costescu; M. G. Dimartino; N. Fara; R. Halbac-Cotoara-Zamfir; G. Ile; V. Kolev; L. Leonte; R. Milosevic; C. Moise; M. Munteanu; R. M. Peter; F. G. Portase; J. Ponnikas; S. Skarveli; A. Stoica; S. Zocco (2012) Paikalliset viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja muu paikallisyhteisö työllisyyttä parantamassa yrittäjyyttä ja kulttuuritoimintaa kehittämällä. Oulu, Oulun yliopisto : Kajaanin yliopistokeskus. 107 s.

Jouni Ponnikas; Sirpa Korhonen; Keimo Sillanpää; Tommi Ålander (2012) Manner-Suomen ESR-ohjelman strateginen arviointi. Helsinki, Työ- ja elinkeinoministeriö. 67 s. http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/tiedostot/arviointiraportit_2012/esr_arviointiraportti2012.pdf

Ponnikas Jouni (2012) Social impact assessment of forest energy production. Bioenergy and sustainable forestry. Good practices in Italy and Finland. Claudio Marciano & Giuliano Menguzzato (eds.). Catanzaro, Italy, Universita degli Studi Meriterranea di Reggio Calabria. p. 30-39

Ponnikas, Jouni (2012) Kesäkoulusta uutta sosiaalista pääomaa. - Maaseudun uusi aika (2), ss. 91-94

Ponnikas, Jouni (2012) Remote rural areas and inhabitants facing global challenges. (Abstrakti). - Paths and Crossroads of Regional Development in the European Union. Scientific Seminar 20.-21.4.2012. University of Craiova. 23.

Ponnikas, Jouni; Coca-Stefaniak, J.A.; Bagaeen, S.; Dimartino, M. G.; Dimitrova, M. Tsenova ; Fara, N.; Halbac-Cotoara-Zamfir, R.; Ile, G.; Leonte, L.; Moise, C.; Munteanu, M.; Nitu, C.; Peter, R. M.; Portase, F.G.; Savulescu, I. E.; Stoica, A.; Zocco, S. (2012) Vertailu passiiviväestöstä eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Oulu, Oulun yliopisto : Kajaanin yliopistokeskus. 101 p.

Reijo Keränen, Perttu Pyykkönen, Jouni Ponnikas, Irene Huuskonen, Liisa Kytölä, Kyösti Arovuori, Sirpa Korhonen & Valo Ruottinen (2012) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013. Arviointiraportti vuodelta 2011. - Suomen Aluetutkimus FAR, Selvityksiä 42. Sonkajärvi, Suomen Aluetutkimus FAR. 77 s.

Sirpa Korhonen; Jouni Ponnikas; Ville Manninen (2012) Tuloksellista paikallista kehittämistä : Keskipiste- ja Rieska-Leaderin toiminnan ulkoinen arviointi ohjelmakaudella 2007-2013. - REDEC Kajaani, Working Papers 77. Kajaani, Kajaanin yliopistokeskus, AIKOPA. 75 s. http://www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/julkaisut/workingpapers/Redec_WP77.pdf

 

RAPORTTEJA

Honkanen, Tuula (toim.) Aikopan askeleet – Onnistujan opintie (2012). Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA.Raportti.pdf