Alkavat koulutukset
1.1.2017

Sosiaali- ja terveysalan työntekijät, jotka haluavat suunnata hoitoalan erikoisosaamistaan uusille alueille esim. työtehtävien muutoksen vuoksi tai haluavat täydentää nykystä osaamistaan.

Opiskelija muodostaa käsityksen siitä, millainen on neurologisen potilaan hoito- ja kuntoutusprosessi ja mikä on sairaanhoitajan rooli siinä. Opiskelija osaa kuvata, millaista teoreettista osaamista ja mitä taitoja neurologisen potilaan hoitotyö edellyttää sairaanhoitajalta. Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan valitsemaansa neurologista sairautta sairastavan henkilön voimavaralähtöisestä hoitotyön suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.

 

Sisältö:

- Neurologiseen sairauteen sairastuminen 
- Neurologisen sairauden sairaudenkuva ja lääketieteelliset hoitolinjat
- Voimavaralähtöisen hoitotyön menetelmät ja kuntouttava työote sairauden eri vaiheissa (akuutti, toipilas- ja kuntoutumisvaihe/ varhaisvaihe ja pidemmälle edennyt vaihe)

- Neurologisen potilaan auttamismenetelmät: sosiaalinen tuki, kuntoutus: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja ammatillinen
sairaanhoitajan yhteistyö potilaan selviytymis- ja kuntoutumisprosessiin osallistuvien muiden ammattiryhmien ja omaisten kanssa
- Sairaanhoitajan osaamisvaatimuksia neurologisen potilaan hoitotyössä

9.5.2019

Opintojaksolla perehdytään ikääntyneisiin ravitsemushoidon asiakkaina sekä erilaisiin käytännön työkaluihin ja toimintatapoihin ikääntyneen hyvän ravitsemuksen turvaamiseksi.

Tavoitteet:
Osaa kuvata ikääntymisen vaikutuksia ravitsemukseen
Osaa käyttää ikääntyneen ruokailun sekä ravitsemustilan seurantamenetelmiä
Osaa toteuttaa ikääntyneen ravitsemusta ja ruokailutilanteita huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet

Kohderyhmä:

Ikäihmisten kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka tarvitsevat työssään ravitsemukseen liittyvää osaamista.

15.5.2019

Onko ensiapu I-pätevyytesi vanhentumassa? EA1-kortti on voimassa 3 vuotta. Tule kertaamaan ensiaputaitojasi kertauskurssille ja säilytä EA1-pätevyytesi!

Työnantajan velvollisuus on työturvallisuuslain (738/2002 46§) mukaan ylläpitää henkilöstönsä ensiaputaitoja. Ensiaputaitoisten määrä työpaikalla määräytyy työpaikan riskialttiuden ja työntekijöiden lukumäärän mukaan.

Tavoite
Koulutuksen avulla ylläpidetään ensiapuvalmiuksia hätäensiavussa.

Sisältö
Koulutuksessa kerrataan perustietoja ja -taitoja hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa toimimisesta. Kurssi jatkaa aiemmin suoritetun EAI-pätevyyden voimassaoloa 3 vuotta.


24.5.2019

Pedagogisen dokumentoinnin koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle perjantaina 24.5.2019 klo 9-15 Kajaanin Ammattikorkeakoululla

Kouluttaja: Kati Rintakorpi, KT, varhaiskasvatuksen opettaja, Illusia Oy

Koulutuspäivän hinta: 70,00€ (sis. aamukahvit)

 

Koulutuspäivän teemoina:

- Mitä, miksi ja miten dokumentoida?

- Dokumentoinnista pedagogiseen dokumentointiin

- Pedagoginen dokumentointi laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden, lapsen Vasun ja

oppimisen alueiden näkökulmasta

- Pedagoginen dokumentointi oppivan yhteisön ja kehittyvän toimintakulttuurin

työvälineenä

- Pedagoginen dokumentointi käytännön toiminnassa lasten ja vanhempien kanssa

 

 

 "Olemme olleet tyytyväisiä AIKOPAn tarjoamiin koulutuksiin ja osaamiskartoituksiin. Koulutukset ovat olleet asiantuntevia ja ajankohtaisia. Yhteistyö on ollut helppoa ja sujuvaa."
Kajaanin mamselli
"Olemme tyytyväisiä koulutuksen monipuolisuuteen, joustavuuteen ja ennen kaikkea siihen, miten hyvin AIKOPA osaa huomioida organisaation tarpeet koulutuksen suunnittelussa. Voimme lämpimästi suositella AIKOPAn palveluja erilaisiin valmennuksiin"
Mikko Soininen, toimitusjohtaja
RTG Sales Oy
Tietoa AIKOPAsta

Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA järjestää koulutusta ja kehittää asiakkaiden osaamista yhteistyössä heidän kanssaan. Toimintaamme ohjaavat Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus. 

 

Jos haluat tutustua tarkemmin taustaorganisaatioihimme, klikkaa oheisia linkkejä:

Oulun yliopisto: www.oulu.fi

Kajaanin ammattikorkeakoulu: www.kamk.fi

Kajaanin yliopistokeskus: http://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/

Yhteydenottopyyntö

Haluatko keskustella asiantuntijamme kanssa tarkemmin yrityksesi tai organisaatiosi kehitystarpeista ja AIKOPAn palveluista? Kerro, mistä olet kiinnostunut ja otamme sinuun yhteyttä.

Yhteydenoton aihe Sähköpostiosoite Puhelinnumero
Tutustu tarkemmin avoimiin korkeakouluopintoihin

Lue lisää avoimesta ammattikorkeakoulusta

Lue lisää avoimesta yliopistosta

Katso Oulun avoimen yliopiston tarjonta täältä

Katso Oulun yliopiston täydennyskoulutuksen tarjonta täältä

Sosiaalinen media