Hankesuunnittelun tuki ja konsultointi

Tarjoamme organisaatiolle tukea hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Hankeyhteistyö voi sisältää esimerkiksi ideasparrausta, hankehakemusten kirjoittamista, rahoitusmuotojen kartoitusta ja rahoituksen hakemista. Toimimme tarvittaessa myös hankekumppanina. Hyödynnämme hanketyöskentelyssä, kuten muissakin palveluissamme, laajoja yhteistyöverkostojamme.

Ota yhteyttä hankesuunnittelijoihimme!