Opetushallituksen hanke, jolla kehitetään johtamis- ja toimintakulttuuria kouluissa

Johtamis- ja toimintakulttuurin kehittäminen

Hankkeella koulutetaan osallistujille kykyä muutosjohtamiseen ja koulujen täydentävän rahoituksen hyödyntämismahdollisuuksia. Järjestettävien koulutusosioiden avulla osallistujien osaamista kehitetään ja soveltavien tehtävien avulla tämä osaaminen otetaan käyttöön kouluilla ja hankkeen aikana. Suora hyöty hankkeesta kohdistuu opetus- ja sivistystoimeen, jossa kyky tavoitteelliseen koulujen kehittämistoimintaan kasvaa. Välillisesti koulujen toimintakulttuurin kehittäminen edistää opettajien työskentelytapoja sekä toimintatapoja, mikä näkyy myöhemmin parantuneina oppilaiden oppimistuloksina ja koulutuksen vaikuttavuutena.

Hankkeeseen liittyen järjestetään viisi koulutusosiota:

  1. Rehtorin kohtaamat juridisesti haastavat tilanteet
  2. Talouden johtaminen ja osallistava esimiestyö
  3. Toimintakulttuurin kehittäminen ja muutoksen johtaminen
  4. Kokeilukulttuurin edistäminen
  5. Koulun kehittäminen hanketoiminnalla

Lisätietoja:

Kati Rita 
Suunnittelija
kati.rita@aikopa.fi
044 715 7096