Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke (KASKK)

Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeen (KASKK) tarkoituksena on vastata alueen sosiaalityöntekijöiden pulaan ja tutkimus- ja kehittämisosaamisen tarpeisiin. KASKK-hankkeen tavoitteena on:

1) kouluttaa Kainuun alueelle 20 yhteiskuntatieteiden maisteria, jotka lievittävätalueen sosiaalityön henkilövajeita,

2) rakentaa ja aktivoida yhteistyössä Kainuun SOTE-kuntayhtymän, Kajaaninyliopistokeskus/Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn ja UEFin välillä yhteinen innovaatio- ja kehittämisalusta SOCOBA ja

3) koulutus- ja kehittämistoimenpiteiden myötä parantaa sosiaalityöntekijöiden valmiuksia toimia alantoimintarakenteiden kehittäjinä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat sosiaalityössä ja sosiaalialan tehtävissä työskentelevät ja Kainuun alueella asuvat henkilöt, joilta puuttuu sosiaalityöntekijän virkaan vaadittava lakisääteinen pätevyys. Lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluvat ne Kainuun alueen kunnat, kuntayhtymät, terveydenhuollon toimipisteet ja sosiaalihuollon erityispalvelut, joiden työkäytäntöjä ja -rakenteita kehitetään yhteistyössä hankkeen kanssa. Välillisesti hankkeen sosiaalityön rakenteiden kehittäminen turvaa koko Kainuun väestön hyvinvointia. Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.1.2018–31.12.2020. Hankkeen toteutuksesta ja sisällöstä vastaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos. Hankkeen toimenpiteissä yhdistyvät yliopiston perustehtävät: tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen tehtävä. Toteutus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, AIKOPAn ja Kainuun SOTE-kuntayhtymän kesken.

Lisätietoja hankkeesta yleisesti UEF:n sivuilta

Sosiaalityön maisterikoulutus

Koulutukseen on valittu 23 opiskelijaa. Opinnot käynnistyivät 17.8.2018.

 

 


Lisätietoja:

Anna-Mari Kynsijärvi
projektikoordinaattori
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA
puh. 040 566 1279
etunimi.sukunimi@aikopa.fi


Sosiaalityön työelämälähtöinen kehittäminen (SOCOBA)

Koulutukseen liittyvällä innovaatio- ja kehittämisalustalla edistetään sosiaalityön työkäytäntöjen ja -menetelmien paikallisien ratkaisumallien kehittämistä.

SOCOBA -seminaarien ajankohdat:

SOCOBA -seminaari 1: Sähköinen asiointi 17.1.2019

SOCOBA -seminaari 2: Kansalaislähtöinen sosiaalityö 11.4.2019 

SOCOBA -seminaari 3: Sähköinen asiointi 26.9.2019

SOCOBA -seminaari 4: Kansalaislähtöinen sosiaalityö 29.11.2019

SOCOBA -seminaari 5: Sähköinen asiointi 31.1.2020

SOCOBA -seminaari 6: Kansalaislähtöinen sosiaalityö 23.4.2020


 lossy-page1-1200px-UEF_logo_tif.jpg SOTE_4vari_WEB.png

euroopan unioni euroopan sosiaalirahasto.jpg  vipuvoimaa.png   Elinkeino-liikenne-ympäristökeskus.jpg