Matkalla johtajaksi - perehdytys päiväkodin johtajan työhön

Matkalla johtajaksi – perehdytys päiväkodinjohtajan työhön on päiväkodin johtajan työhön tähtääville varhaiskasvatuksen opettajille tai uransa alussa oleville päiväkodin johtajille suunnattu täydennyskoulutus. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa koulutukseen osallistujien valmiuksia ja osaamista päiväkodin johtajan tehtävissä, vahvistaa johtajuusidentiteettiä sekä antaa valmiuksia johtaa päiväkotia laadukkaasti ja osaavasti.

Koulutushanke toteutetaan yhteishankkeena Oulun täydentävien opintojen keskuksen TOPIKin kanssa.

Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.
Koulutukseen osallistuminen on osallistujalle maksutonta!

Koulutus sisältää 6 Kajaanissa toteutettavaa lähiopetuspäivää, teemakohtaisia tehtäviä ja webinaareja, sekä työskentelyä verkkoympäristössä ajalla 10/2019-4/2020.

 

10/ 201 9 PÄIVÄKODIN JOHTAJAN TOIMINTAKENTTÄ

Kouluttaja: Tuula Honkanen, T:mi Taikamummo
-          arjen johtaminen, henkilöstöjohtaminen
-          johtajan vastuut, velvollisuudet ja osaaminen

 

1 1 / 201 9 HYVINVOINNIN JOHTAMINEN

Webinaari: Jaana Hautala, kouluttaja, Oivaltamaan Oy
kouluttaja: Tuija Leppä, päiväkodin johtaja, Kajaani
-          oman ja henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen sekä vaikutus varhaiskasvatuksen laatuun

 

1 / 2020 JURIDIIKKA JA TURVALLISUUSJOHTAMINEN

Webinaari: Kirsi Alila, OKM
Kouluttaja: Marja-Riitta Komulainen, päiväkodin johtaja Kajaani
-          varhaiskasvatusta ohjaava lainsäädäntö
-           turvallisuusjohtaminen

 

2 / 2020 PÄIVÄKODIN TALOUS- JA HALLINTAJOHTAMINEN KOULUTTAJA:

kouluttajat: Päivi Oikarinen, päiväkodin johtaja Pilke päiväkodit, talousasiantuntija Kajaanin kaupungilta
- Talous- ja hallintojohtaminen osana yksityistä ja julkista sektoria 

 

3 / 2020 PEDAGOGINEN JOHTAMINEN,

Webinaari: Elina Fonzen
Kouluttaja: Annikki Hakkarainen, päiväkodinjohtaja, Sotkamo
-          Vasu toimintaa ohjaavana asiakirjana
-          yhteisöllisyys ja osallistaminen
-          kehittävän toimintakulttuurin johtaminenVASU TOIMINTAA OHJAAVANA AS IAK I R JANA

 

4/ 2020 PÄÄTÖSSEMINAARI

-          Kehittämistehtävien esittely
-          Opitun reflektointi