TOHOPI - Jatko-opintoja Kainuuseen 2016–2019

Hankkeen tavoitteena on tukea kainuulaisia jatko-opinnoista kiinnostuneita opintojen suorittamisessa. Hankkeella kehitetään osallistujien omaa osaamista sekä osaltaan tuetaan ammattitaitoisen, koulutuksellisesti pätevän työvoiman saatavuutta Kainuussa. Näin ylläpidetään ja kehitetään sekä alueen yritysten että julkisten organisaatioiden kilpailukykyä. 

Opinnot järjestetään niin, että ne tukevat työelämässä olevien henkilöiden opiskelua. Hankkeessa järjestetään myös muita tilaisuuksia, joissa jatko-opiskelijat pääsevät verkostoitumaan muiden opiskelijoiden kanssa. Näin edistetään tutkimusryhmien ulkopuolella olevien jatko-opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. 

Hanke toteutusaika on 1.3.2016–31.12.2019 ja sen toteuttajana on Kajaanin yliopistokeskus. Hanketta ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kajaanin yliopistokeskus, Kainuun liitto, Kajaanin ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän yliopisto.

 

Syksyllä 2018 järjestettävät kurssit TOHOPI-hankkeessa:

Tutkimusetiikka (2 op)

Kurssi järjestetään pääosin lähiopetuksena koostuen luennoista (8 t.)  ja harjoituksista (6 t.). Lisäksi osallistujat palauttavat lopuksi lyhyen kirjallisen työn, jossa sovelletaan kurssilla opittua oman tutkimustyön potentiaalisiin eettisiin kysymyksiin. Kurssikuvaus löytyy kurssiesitteestä. Opettaja on Dos. Jarmo Pulkkinen Oulun yliopistosta.

Lähiopetuksen aikataulu:
Luento 1 pe 7.9. klo 16:15-19:30 
Luento 2 pe 14.9. klo 16:15-19:30
Harjoitukset la 29.9. klo 10-15:30 

 

Academic Writing (4 cr)

The course will help doctoral candidates improve their writing for both academic audiences (e.g. articles, research proposals, abstracts) and general audiences (e.g. blog posts, response texts) by dealing with issues such as the writing process, argumentation, academic language and vocabulary, paragraph structure, advanced grammar, and style. The course will introduce the basic principles of publishing in international journals.

Contact teaching:
Friday 26 October at 16-19:30.
Saturday 27 October at 9:15-14:30
Friday 23 November at 16-19:30
Saturday 24 November at 9:15-14:30.

Take a look at the course description.Teacher: University Lecturer Pia Eriksson, University of Lapland. 

 

Määrällisen tutkimuksen kurssi jatko-opiskelijoille (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvailla ja eritellä määrällisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita, ominaispiirteitä ja tutkimusprosessin etenemisen keskeisiä vaiheita
- kuvata erilaisten aineistonkeruu- ja analyysimenetelmien käyttömahdollisuuksia, vahvuuksia ja heikkouksia 
-suunnitella ja toteuttaa määrällisen aineiston analyysin yleisimmillä analyysimenetelmillä

Lähiopetuksen aikataulu: 
pe 5.10. klo 16-19:30
la 6.10. klo 8-14 
pe 9.11. klo 16-19:30
la 10.11. klo 8-14 
pe 14.12 klo 16-19:30
la 15.12 klo 8-14

Opettajana KT Jouni Peltonen Oulun yliopistosta. Lisätiedot kurssiesitteestä.  
 

 

Lisäksi järjestetään lyhyempiä koulutuksia ja vapaamuotoisempia tilaisuuksia. Verkostoitumisilloissa kainuulaiset eri alojen jatko-opiskelijat voivat jakaa kokemuksia sekä tsempata toisiaan. Kevään 2018 aikana on TOHOPI-illoissa kuultu väitelleiden tohtoreiden omia kokemuksia väitöskirjaprosessista sekä infoja avoimesta tieteestä ja apurahojen hakemisesta.

TOHOPI-workshop: How to frame the scope of your research? Kuinka rajaat tutkimuksesi?

Lecture & Seminar given by Dr. Susanne Mulbah, King's College London. 
Time: 2019, will be informed later
Location: KAMK, classroom TA21L142, Taito 2 building, Ketunpolku 4.

TOHOPI-workshop: Referencing & Plagiarism.

Lecture & Seminar given by Dr. Susanne Mulbah, King's College London. 
Time: 2019, will be informed later
Location: KAMK, classroom TA21L142, Taito 2 building, Ketunpolku 4.

 

TOHOPI-hanke osallistui myös Tutkijoiden yöhön perjantaina 28.9.2018. Tule kuulemaan jatko-opiskelijoiden esityksiä omista tutkimusaiheistaan! Tapahtuman ohjelma löytyy täältä.

 

Keväällä 2018 järjestetyt kurssit TOHOPI-hankkeessa:

  • Yliopistopedagogiikka (2 op)
  • Laadulliset menetelmät (4 op)
  • Ohjaustaidot ja johtajuus työelämässä osa I ja II (6op)
  • Kansainvälisen kongressiesityksen tekeminen
 

 

Lisätiedot:

Kehityspäällikkö Irene Salomäki
040 838 0923
irene.salomaki(a)aikopa.fi


Koulutussihteeri Seija Höijer
040 568 3807
seija.hoijer(a)aikopa.fi

 

TOHOPI-kuulumisia voi seurata hankkeen Facebook-sivulla.