Taitavaksi S2-opettajaksi

Hankkeessa järjestetään täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen opettajille S2-opetuksen kehittämiseksi.

Tavoitteena on parantaa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön kielitietoisia toimintatapoja opetus- ja ohjaustyössä. Yhteistyö eri ammattiryhmien kesken tukee myös alueen S2-opetuksen kehittämistä asiakaslähtöisenä jatkumona.


Koulutuskokonaisuus lisää osallistujien tietoisuutta muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvan lapsen tai nuoren oppimisen tavoista ja miten kieli vaikuttaa siihen. Myös monipuolisten didaktisten menetelmien käyttö opetustilanteissa tukee lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunteen kehittymistä ja voi toimia välineenä lisätä koko työyhteisön monikulttuurisuustaitoja.

Koulutuksessa järjestetään neljätoista koulutusosiota:


Syksy 2018:
5.10.2018      
Johdatus S2-oppiaineeseen

kouluttaja: 
Sisko Brunni

8.10.2018
Kielitietoisuus ja kokonaisvaltaiset suomen kielen opettamistavat ja suomen kielen taidon arviointi

kouluttajat:
Sisko Brunni
Taru Kivijärvi
Mari Honko

5.11.2018
Toiminnalliset menetelmät: musiikkipedagogiset menetelmät S2-opetuksessa

kouluttajat:
Jenni Alisaari ja Marco Oey

22.11.2018
Kielitietoisuus – kielitietoinen opetus ja genrepedagogiikka

kouluttajat:
Katriina Rapatti: perusopetus & 2. aste
Kirsi Pennanen: varhaiskasvatus

11.12.2018
Toiminnalliset menetelmät: draamanopetuksen menetelmät S2-opetuksessa

kouluttaja: 
Kimmo Penttilä

Kevät 2019:
17.1.2019
Kielitietoisuus – tiedonalakohtainen sanavaranto, yhteistyö muiden opettajien kanssa
kouluttaja;
Mari Honko

4.2.2019
Visuaaliset taiteet työskentelyssä maahanmuuttajien kanssa
kouluttaja:
Sini Saren

19.3.2019
Positiivinen pedagogiikka

4.-5.4.2019
Digitaaliset mahdollisuudet S2-opetuksessa, opintomatka

Syksy 2019
9-11/2019
Työelämälähtöinen kielitietoisen opetuksen kehittäminen

11/2019
Koulutuksen päätösseminaari


Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM

Toteuttamisaika: 1.6.2018- 31.12.2019

Lisätietoja:
Hanna Vornanen
suunnittelija (Oulun yliopisto)
hanna.vornanen@aikopa.fi
050 345 5956