Syyslukukauden polkuopintoihin haku 5.8.2019 klo 10.00 - 9.8.2019 klo 15.00

Koulutus Opiskelupaikkoja
AMK koulutukset:  
Liikunta, päivätoteutus 2
Matkailu, päivätoteutus 5
Liiketalous, päivätoteutus 3
Liiketalous, monimuoto 5
Sairaanhoitaja, päivätoteutus 2
Sairaanhoitaja, monimuoto (Kuusamo) 2
Terveydenhoitaja, päivätoteutus 2
Tieto- ja viestintätekniikka, Peliteknologia ja ÄJ, päivätoteutus 5
Konetekniikka, päivätoteutus 5
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus 5
International Business    3
YAMK koulutukset:  
Insinööri YAMK 5
Tradenomi YAMK/Tietojenkäsittely 5
Tradenomi YAMK/Liiketalous 5
Master's of Business Administration  5
Restonomi (YAMK) 5
Liikunnanohjaaja (YAMK) 5

 

Hakuohje ja hakulomake

Ennen hakua kannattaa perehtyä polkuopintojen yleiskuvaukseen alempana. Polkuopintoihin voit hakea kahdella tavalla. 

1) Vastaanotamme ensisijaisesti hakemuksia sähköisellä hakulomakkeella, joka avautuu 5.8.2019 klo 10.00.

2) Toimittamalla paperisen hakulomakkeen henkilökohtaisesti Kajaanin ammattikorkeakoulun opintotoimistoon: Kajaani, Ketunpolku 1, Tieto 1, 2 krs.

Tärkeä tietää:

 • Hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä ja vasta hakuajan alkamisen jälkeen.
 • Hakijoille järjestetään haastattelu tai soveltuvuustesti. Haastattelun perusteella selvitetään hakijoiden motivaatio ja opiskeluvalmius sekä edellytykset AMK-opintojen suorittamiseen.     

Valintakriteerit *
1) Hakijat, jotka sitoutuvat suorittamaan polkuopinnot kokonaisuudessaan, osoittavat haastattelussa vahvaa opiskelumotivaatiota, omaavat hyvät opiskeluvalmiudet ja joiden kohdalla edellytykset ko. opintojen suorittamiselle täyttyvät, valitaan polkuopiskelijoiksi. (Opintojen suorittamisen edellytys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että onnistuu järjestämään opinnoille riittävästi resursseja ja YAMK-opinnoissa pystyy toteuttamaan kehittämistehtäviä).  
2) Jos vapaita polkuopiskelupaikkoja jää, voidaan niihin ottaa henkilöitä suorittamaan pienempää määrää opintojaksoja, mikäli opiskelumotivaatio ja -valmius on riittävää. 
3) Vieraskielisiin koulutuksiin pätevät samat kielitaitovaatimukset kuin tutkinto-opiskelijoilla.
4) Sosiaali- ja terveysalalle valitulla opiskelijalla tulee olla sellainen terveydentila ja toimintakyky, joka ei ole esteenä alan opiskelulle, muutoin ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan.

Sosiaali- ja terveysalan ammattiin hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • esim. tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua tai työhön sijoittumista
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita ja niissä työskentely edellyttää henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa.

Ammattikorkeakoulu voi pyytää rikostaustaotteen opiskelijoilta, joiden harjoitteluun liittyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. (Ammattikorkeakoululaki 352/2003, 25 b §.) Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Tutustu alkaviin koulutuksiin tässä: http://kamk.fi/fi/Hakijalle

* KAMK pidättää oikeuden päättää opiskelijavalinnasta ja valita haastattelujen perusteella pätevimmät hakijat polkuopiskelijaksi. 

Mitä ovat polkuopinnot?

Polkuopinnot soveltuvat sinulle, mikäli tähtäät tutkinto-opintoihin. Polkuopintoihin on koottu yleensä koko ensimmäisen tutkintovuoden opinnot ja opiskelu tapahtuu useimmiten tutkinto-opiskelijoiden kanssa samassa ryhmässä. Jos sinulla on jo aiempia opintoja alalta, sinulle voidaan räätälöidä myös oma polku.

 

Mitä tarkoittaa opiskelu avoimessa polussa tutkintoa kohti?

Avoimessa AMK:ssa ei ole mahdollista suorittaa koko tutkintoa, mutta voit opiskella tutkintoa kohti. Polkuopintojen kautta on mahdollista suorittaa 60 op AMK- tai 15 - 30 op YAMK-opintoja ja hakea niillä opintopisteillä erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi. Kyseiset opinnot koostuvat kunkin koulutusohjelman ensimmäisen vuosikurssin opinnoista. Lyhyesti sanottuna: polku on matka erillishakuun ja sitä kautta tutkintokoulutukseen.

Polku kaava ilman yhteishakua.jpg 

Kenelle?

Polkuopinnot sopivat sinulle, joka

 • tähtäät tutkintokoulutukseen
 • haluat käyttää välivuoden hyödyksesi
 • olet valmis opiskelemaan AMK-opintoja päätoimisesti ja tiiviillä tahdilla vuoden ajan (YAMK-opinnot eivät ole yleensä päätoimisia)
 • haluat opiskella koko vuoden saman ryhmän kanssa
 • haluat vuoden päästä hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi ja jatkaa tutkintokoulutuksessa suoraan toisen vuoden opinnoilla.

 

Miksi polkuopinnot kannattavat?

 • Polkuopinnoissa voit kerryttää opintoja niin paljon, että voit hakea erillishaussa ja päästä tutkintokoulutukseen (sekä AMK- että YAMK-koulutukset). Lue lisää alempana (erillishaku).
 • Suorittamasi opinnot hyväksiluetaan sinulle, mikäli myöhemmin haet ja pääset tutkinto-opiskelijaksi KAMKiin. Pääset hyppäämään suoraan seuraavaan opintovuoteen.
 • Voit testata, tuntuuko ala ja ammattikorkeakouluopiskelu omalta.
 • Opintojen avulla valmistaudut mahdollisiin valintakokeisiin.
 • Opinnot kertovat motivaatiostasi ja opiskelutaidoistasi, joten ne kannattaa tuoda esiin mahdollisessa valintahaastattelussa.
 • Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei vaikuta ensikertalaisuuteen.

 

Katso jyväskyläläisen opiskelijatiimin tekemä video avoimista polkuoppinnoista: Avoin tulevaisuus? Vietä välivuosi avoimessa! (Tekijä: JAMK).

 

Paljonko maksaa?

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksullisia. Polkuopintoihin on koottu tutkintojen 1. vuosikurssin opinnot, eli 60 opintopisteen kokonaisuus. Sen hinta on 250 €, jonka voi suorittaa kahdessa erässä. Lasku lähetetään opiskelijalle opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, laskutuskuukaudet ovat syyskuu ja tammikuu. Jos polkuopiskelija siirtyy tutkinto-opiskelijaksi kesken 1. vuosikurssin, tällöin tarkastetaan polkuopinnoissa suoritettujen opintopisteiden määrä. Laskutusperusteena on 15 €/op, enintään 250 €.

Avoimen AMK:n opiskelijana et valitettavasti voi saada valtion myöntämää opintotukea. Mahdollinen oikeus työttömyysetuudella opiskeluun Sinun tulee selvittää itse lähimmästä TE-toimistosta, ammattiliitostasi tai KELA:lta ennen opiskelupaikan vastaanottamista.

 

Miten haetaan tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta (erillishaku)?

Lisätietoja erillishaussa hakemisesta löydät täältä.

 

Lisätiedot:
Suunnittelija Jaana Tolonen
puh. 044 715 7077
jaana.tolonen@aikopa.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.