Erillishaku avoimen AMK:n polkuopintojen kautta tutkintokoulutukseen

 Kun olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä, voit hakea Kajaanin
ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Ylempään amk-tutkintoon haettaessa suoritettujen opintojen
vähimmäispistemäärä vaihtelee alla olevan taulukon mukaisesti. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen
opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon kuuluvia. Amk-tutkintoon haettaessa suoritetuista opinnoista vapaasti valittaviin
opintoihin hyväksiluettavia voi olla enintään 5 op:tä. Myös muissa avoimissa ammattikorkeakouluissa kuin Kajaanin
avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksytään. Poikkeuksen tähän muodostavat ylemmät amktutkinnot,
joissa ainakin osa opinnoista on oltava suoritettuna Kajaanin avoimeen ammattikorkeakouluun.

Korvaamalla ja sisällyttämällä hyväksiluetut opintojaksot eivät kerrytä hakukelpoisuuden edellytyksenä olevaa 60 opintopisteen kertymää. AHOToimalla ja työn opinnollistamisen kautta hyväksiluetut opintopisteen sen sijaan kerryttävät. Katso lisätietoja hyväksiluvuista täältä.

Valintaperusteet

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana Sinut voidaan valita tutkintoon johtavaan koulutukseen seuraavin perustein:

 • Olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa haettavan koulutuksen vähimmäisvaatimuksena olevan
  määrän opintopisteitä asianomaiseen tutkinto-ohjelmaan kuuluvia opintoja, jotka ovat hyväksiluettavissa
  KAMKin opetussuunnitelman mukaisesti.
 • Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen avoimen AMKin
  opintomenestyksen ja haastattelun/valintakokeen perusteella.
 • Osassa koulutuksista on käytössä keskiarvoraja. Suorittamiesi avoimen AMK:n opintopisteiden keskiarvo täytyy
  olla vähintään ko. rajan suuruinen, jotta voit tulla valituksi erillisvalinnassa.

Koulutuskohtaiset valintakriteerit ovat seuraavat:

Koulutukset                          Vaadittava
avoimen AMK:n   
op:n määrä
Haastattelu / valintakoe      Avoimen AMK:n
opintojen
keskiarvoraja            
AMK-tutkinnot
Sairaan- ja
terveydenhoitajakoulutus
60 Valintakoe (sisältää myös
haastattelun) 
Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus
Liiketalouden koulutus 60 Valintakoe  Hyvä (3) 
International Business 60 Valintakoe (sisältää myös
kielitaidon testauksen) 
Hyvä (3) 
Matkailun koulutus 60 Haastattelu  Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus 
Liikunnan ja vapaa-ajan
koulutus
60 Haastattelu  Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus 
esports 60 Haastattelu (sisältää
myös kielitaidon
testauksen) 
Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus
Tietojenkäsittelyn koulutus  60 Haastattelu  Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus 
Tieto- ja viestintätekniikan
koulutus 
60 Valintakoe kaikille. Lisäksi
peliteknologiaan
hakeville haastattelu. 
Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus 
Konetekniikka  60 Haastattelu ja valintakoe  Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus
Rakennus- ja
yhdyskuntatekniikka
60  Haastattelu ja valintakoe  Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus 
Ylemmät AMK-tutkinnot
Sosiaali- ja terveysalan
kehittäminen ja johtaminen
30  Valintakoe  Tyydyttävä (2) 
Kliininen asiantuntija 30  Valintakoe Tyydyttävä (2)
Yrittäjyys ja
liiketoimintaosaaminen 
30  Haastattelu  Hyvä (3) 

Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen
koulutus

30 Haastattelu  Hyvä (3) 
Matkailuala, Liikunta-ala  30  Valintakoe ja haastattelu  Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus 
Teknologiaosaamisen
johtaminen
15 

Valintakoe

Ei keskiarvorajaa,
hyväksytty suoritus

 

• Sosiaali- ja terveysalalle hakeneiden valintaan vaikuttavat myös SORA-lain
edellyttämät terveydentilan lisäselvitykset sekä tieto aikaisemmista opiskeluoikeuden peruuttamista koskevista
päätöksistä.

• Ylempään amk-tutkintoon hakevilla edellytyksenä on alempi ammattikorkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden
työkokemus asianomaiselta alalta amk-tutkinnon jälkeen. Joissakin YAMK-tutkinnoissa alemman  AMK-tutkinnon voi korvata
yliopistossa suoritetulla kandidaatin tutkinnolla. Tällöin opiskelijan tulee varmistaa tutkinnon soveltuvuus hakijapalveluista.

Määräajat

 • Jos haluat aloittaa tutkinto-opiskelijana syyslukukauden alussa (aloitus syyskuussa), hakemus tulee jättää 1.5. - 15.5. välisenä aikana ja vaadittavien
  avoimen amk:n opintojen tulee olla suoritettu 31.7. mennessä.
 • Jos haluat aloittaa tutkinto-opiskelijana kevätlukukauden alussa (aloitus tammikuussa), hakemus tulee jättää 1.11. - 15.11. välisenä aikana ja vaadittavien
  avoimen amk:n opintojen tulee olla suoritettu 31.12. mennessä.

Hakuohje
1) Mene osoitteeseen www.opintopolku.fi. Hae Kajaanin ammattikorkeakoulun opetus. Valitse koulutus, johon olet hakemassa.
Erillishaku avoimen AMK:n pisteillä näkyy sivun oikella puolella omana hakukohteenaan.

2) Täytä ja lähetä Opintopolun hakulomake.

Sinun ei tarvitse toimittaa erillistä opintorekisteriotetta, mikäli olet suorittanut avoimen AMK:n opinnot Kajaanin amk:ssa.

Opiskelijavalinta
Opiskelijavalinta tehdään valintaperusteiden mukaisesti ja Sinulle lähetetään kirjallinen päätös asiasta. Lopullisen
päätöksen opiskelijaksi ottamisesta tekee ao. koulutuspäällikkö. Opiskeluoikeusaikaa myönnetään ns.
normiaika vähennettynä 1 vuodella. Tutkinto-opiskelijaksi valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes on tarkistettu, että
olet suorittanut vaaditut opintopistemäärät koulutuskohtaisia opintoja. YAMK-tutkinnoissa tarkastetaan myös aikaisempi tutkinto
sekä vaadittava työkokemus.

Alalle soveltuva terveys
Lisätietoja hakemiseen vaikuttavista terveydellisistä tekijöistä löytyy täältä.

Lisätiedot:
Suunnittelija Jaana Tolonen
puh. 044 715 7077
jaana.tolonen@aikopa.fi