Hakuaika 28.1. - 29.3.2019

HUOMISEN MATKAILUKOHDE - erikoistumiskoulutus -
Valmistaudu myyntimatkaanMyyntimatka alkaa erikoistumiskoulutuksesta. Huomisen matkailukohde- erikoistumiskoulutus keskittyy kesämatkailutuotteiden kehittämiseen ja myymiseen Keski-Euroopan markkinoille.

Kokonaisuus koostuu kahdesta 15 opintopisteen modulaarisesta osiosta. Ensimmäisessä, matkailukohteen tuotekehitykseen keskittyvässä osiossa viet eteenpäin yritystäsi ja sen palveluita ja tuotteita ennakoivasti ja asiakaslähtöisesti tavoitteenasi Keski – Euroopan markkinat.
Myyntivaiheessa otat haltuun tulevaisuuden myyntikanavat, lisäät omia kansainvälisiä myyntitaitojasi, kehität tuotteidesi myynti- ja markkinointistrategian kohderyhmän mukaan ja teet myyntimatkan tai vaikka digikampanjan kohdemarkkinoille.

Viemme yhdessä matkailutuotteesi kohti uutta tulevaisuutta. Tarjoamme räätälöityä tuotteistamis- ja myyntiosaamista sekä tukea kansainvälistymiseen.


Toteutuksen ajankohta:      toukokuu 2019 – syyskuu 2020

Erikoistumiskoulutus:         30 opintopistettä

Mikä on erikoistumiskoulutus?
Erikoistumiskoulutus on tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla oleva uudenlainen koulutusmuoto, joka on suunniteltu ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Huomaathan, että koulutuksen kautta saamasi 30 op voit hyödyntää myöhemmin osana ylempiä ammattikorkeakouluopintoja. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Sisältö, toteutus ja ajankohdat:

Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena, osin verkkopohjaisena. Lähipäivien aika keskitytään verkostoitumiseen ja oppimiseen. Saat asiantuntijoiden sparrausta ja tukea, sekä keskustelet alan asiantuntijoiden kanssa kesämatkailun mahdollisuuksista. Lähikontakti- ja verkostoitumistilaisuuksia järjestetään eri paikkakunnilla. Opintojen loppuvaiheessa kokonaisuus huipentuu opintomatkaan, ja sinulla on mahdollisuus osallistua benchmarking -matkalle Keski-Eurooppaan.

Kilpailukykyinen matkailutuote 15 op

Ennakoiva asiakasymmärrys 5 op

Aloitusseminaari ja lähipäivät toteutetaan Kuopio-Tahko alueella.
Ajankohta: toukokuu-elokuu 2019 (6. - 7.5.)
Paneudut tulevaisuustiedon hankintaan ja sen hyödyntämiseen, millaisia tulevaisuuden trendejä on nähtävissä, ja miten ne vaikuttavat matkailu- ja ravitsemisalaan. Tulevaisuustyöpajassa pohdit lähitulevaisuuden haasteita ja havaittavissa olevia trendejä, sekä sitä, miten nämä vaikuttavat organisaatioiden toimintaan.
Tulevaisuustieto auttaa rakentamaan kilpailukykyisemmän ja yksilöllisemmän tuotteen. Miten hyödynnät paremmin tulevaisuustietoa?
         - kuluttajakäyttäytyminen ja sen muutos
         - trendit ja megatrendit
         - yhteiskunnallinen muutos
         - tiedon hyödyntäminen yrityksen strategisella tasolla
         - strategiset kohderyhmät - kohderyhmäajattelu

Matkailutuote yhteistyöllä 5 op

Toteutus verkkototeutuksena.
Ajankohta: syyskuu-lokakuu 2019
Matkailuyritys ei toimi tyhjiössä, vaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän toimintaympäristön kanssa. Strategisen tason ymmärrys auttaa toiminnan mahdollisuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä.
Miten kehittää alueellista yhteistyötä? Miten hyödyt alueesi matkailu imagosta ja brändistä?
         - matkailutuote (alue)
         - matkailustrategiat ja aluebrändi
         - alueellinen yhteistyö ja verkostolähtöinen kohdekehittäminen
         - luottamusnäkökulma ja yhteistyömuodot

Asiakaskokemuksen johtaminen 5 op

Lähipäivät toteutetaan Rovaniemellä.
Ajankohta: marraskuu 2019
Matkailutuotteen kehittämistä lähestytään asiakaskeskeisesti palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Asiakkaan palvelupolun eri vaiheiden huomiointi tuottaa positiivisen asiakaskokemuksen. Miten luon arvoa asiakkailleni? Miten jätän asiakkaalle myönteisen muistijäljen? Keitä ovat tulevat asiakkaani? Miten varmistan asiakasuskollisuuden?
         - palvelumuotoilun menetelmät asiakaskeskeisessä tuotekehityksessä
         - asiakasprofilointi
         - ansaintalogiikka ja arvonluonti
         - kesämatkailutuotteen ennakoiva ja vastuullinen kehittäminen

Myynnin ja myyntijohtamisen kehittäminen 15 op

Myynnin ja markkinoinnin mahdollisuudet 5 op

Lähipäivät Rovaniemellä/Kajaanissa/Kuopiossa.
Ajankohta: tammikuu-helmikuu 2020
Analysoit omien palveluiden ja tuotteiden tilaa kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Teet valintoja markkinointi- ja jakelukanavien käytöstä tukien yrityksesi liiketoiminnan tavoitteita.
Onko käytössäsi oikeat ja kannattavat jakelukanavat? Kuka myy tuotteitasi? Mistä asiakas löytää tuotteesi?
         - matkailualan monimuotoiset myynti-, markkinointi- ja jakelukanavat, sosiaalisen median kanavat
         - digitaalinen markkinointi ja myynti
         - asiakaskokemuksen johtaminen osana liiketoimintakonseptia
         - myyntiverkostot ja myyntiä tukevat tahot (Visit Finland, alueelliset toimijat)

Kansainvälisen myyntiosaamisen kehittäminen 5 op

Lähikontaktipäivät Rovaniemellä/Kajaanissa/Kuopiossa.
Ajankohta: huhtikuu-toukokuu 2020

Lisäät kansainvälisiä myyntitaitojasi kasvattamalla ymmärrystäsi eri kulttuureista ja niiden vaikutuksista ostokäyttäytymiseen. Tutustut eri kulttuurialueilla olevien kuluttaja- ja yritysasiakkaiden ostopäätösprosesseihin ja -kanaviin. Kehität omia myyntitaitojasi kohderyhmälähtöisesti kansainvälisillä, erityisesti Keski-Euroopan markkinoilla sekä kuluttaja- että yritysmyynnissä. Lisäksi kehität taitojasi hyödyntää myyntiverkostoja ja myyntiä tukevia tahoja tuloksekkaassa myyntityössä. Kehität taitojasi kansainvälisessä myynnissä ja sen johtamisessa.

Osaanko myydä tuotteitani? Kuinka kohtaan eri kulttuureista tulevat asiakkaat? Kuinka hyödynnän mielikuvia myynnissä?
         - myyntitaidot kehittäminen
         - omien tuotteiden myynnin kehittäminen
         - kulttuuriymmärrys
         - mielikuvien myynti
         - kohderyhmäajattelu ja ostokäyttäytyminen (ryhmä/indis)
         - myyntiverkostot
         - hinnoittelu kansainvälisessä myynnissä


Tuotereflektio 5 op

Opintojakso sisältää opintomatkan ulkomaille (toukokuu-/kesäkuu 2020) ja päätösseminaarin Kajaanissa (elokuu tai syyskuu 2020).
Ajankohta: kesäkuu-syyskuu 2020
Testaat kehittämiäsi tuotteita ja myyntitaitojasi Keski-Eurooppaan suuntautuvalla opinto- ja myyntimatkalla. Myyntimatkan tarkoituksena on tavata mahdollisia jälleenmyyjiä. Matkalla myös benchmarkataan kohdealueen tarjontaan sekä verrataan omaa toimintaa ja tuotteita niihin. Tarkkailua tehdään monella eri tasolla: matkailualueilla, matkailutuotteissa, markkinoinnissa ja verkostoitumisessa. Vaihtoehtoisesti voit toteuttaa esim. digitaalisen myynti- ja markkinointikampanjan valitulle kohderyhmälle.
         - opintomatka Keski-Eurooppaan tai muu vaihtoehtoinen suoritus (esim. digikampanja)
         - tuotteen arviointi ja itsearviointi

Järjestäjät: Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kajaanin, Lapin ja Savonia ammattikorkeakoulujen kanssa

Hinta: 500 euroa (alv 0%). Hinta sisältää kotimaan opintomatkat. Ulkomaille suuntautuvan opintomatkan kuluista opiskelija vastaa itse. Maksu suoritetaan kahdessa erässä, kesäkuussa 2019 ja marraskuussa 2019. Vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % maksusta. Jos keskeyttää opinnot, veloitetaan koko maksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).  

Voit valita myös yksittäisiä opintojaksoja tarpeesi mukaan. Yksittäisen opintojakson hinta on 120 euroa (alv 0%). Myyntimatkan hinta on 120 euroa + toteutuneet kustannukset.

Hakeminen:
Hakuaika 28.1.2019 klo 9.00 - 29.3.2019 klo 15.00

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Valintaperusteet:
Ilmoittautumisjärjestys ja motivaation osoittaminen.

Perustelut valinnallesi
Kirjoita sähköiseen hakulomakkeeseen lyhyt kuvaus, jossa tarkastelet omaa motivaatiotasi hakeutua koulutukseen. Käsittele esimerkiksi seuraavia asioita:
    • Millaista matkailu- ja ravitsemisalan osaamista sinulla jo on?
    • Millaisia vahvuuksia omaat?
    • Miten aiot hyödyntää tässä koulutuksessa hankkimaasi osaamista työelämässä?
    • Kehitettävän yrityksen tai organisaation sekä kehitettävien tuotteiden kuvaus.

Paikan vastaanotto: paikka vastaanotettava 26.4.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen aikopa@aikopa.fi

Esite


Lisätietoja koulutuksesta:
Perttu Huusko, perttu.huusko@kamk.fi, p. 040 525 3985


AMKien Logot.png