Hakuaika 19.3.-18.5.2018

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus 30 op

Sosiaali- ja terveyspalvelurakenteen uudistamisen tavoitteena on ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja kaventaa, palveluiden yhdenvertaisuutta ja saatavuutta parantaa ja hallita sote-palveluiden tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Oikea-aikaiset, vaikuttavat, tehokkaat ja asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet edellyttävät tulevassa sote-rakenteessa sairaanhoitajilta paitsi hyvää kliinistä osaamista myös kykyä toimia asiantuntijana ja toiminnan kehittäjänä moniammatillisissa verkostoissa.

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus tukee sairaanhoitajan urakehitystä, motivoi kehittämään työtänsä ja sitoutumaan alalle. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Kohderyhmä

Jo työelämässä toimineille, korkeakoulututkinnon (amk) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Sisältö

• Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanotto-toiminnassa, 15 op
• Asiakaslähtöinen ohjaus 8 op
• Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen 7 op

Toteutus

Opiskelu toteutuu monimuotoisesti sisältäen lähiopetusta, joka järjestetään Kajaanissa. Lisäksi hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä.

Lähipäivät

12.9.2018–23.5.2019

ke 12.9.-to 13.9., to 4.10., to 1.11. ja to 13.12.2018 sekä
ke-to 23.-24.1., to 21.2., to 20.-21.3., to 25.4. ja to 23.5.2019

 

Hinta

1000 €/osallistuja (alv 0 %)

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan 19.3.-18.5.2018 sähköisellä hakulomakkeella TÄSTÄ LINKISTÄ

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101 395, anu.piirainen@aikopa.fi