KURKISTUSOPINNOT LUKIOLAISILLE

Kurkistusopinnoilla tarkoitetaan ammattikorkeakouluopintoja, jotka lukio-opiskelija voi suorittaa opintojensa aikana. Kurkistusopintojen avulla voit tutustua amk-opintoihin, ja ne hyväksiluetaan, mikäli hakeudut valmistuttuasi opiskelijaksi Kajaanin ammattikorkeakouluun. Muihin ammattikorkeakouluihin hyväksiluettavuus tulee selvittää erikseen.

Opiskellessasi lukio-opintoja, voit siis samaan aikaan suorittaa ammattikorkeakouluopintoja. Opinnot ovat sinulle ilmaisia, jos opiskelet jossakin Kainuun lukiossa. Saat kaikista suorittamistasi kurkistusopinnoista todistuksen Kajaanin ammattikorkeakoululta.

 

Opintojaksoille ilmoittaudutaan TÄÄLLÄ.


Kurkistusopintojen tarjonta

 

Algebra, verkkokussi (3 op)

Tavoite...

Sisältö

Ajankohta: 
Koulutusala: Tekniikan alat 
Opettaja: Lehtori Arja Sirviö

Asiakaskokemuksen ABC (3 op)

Tavoite...

Sisältö

Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi, opintojakso saatavilla syksyllä 2019
Koulutusala: Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet
Opettaja: Tuntiopettaja Päivi Klimenko

Asiakirjoittamisen ABC (3 op)

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät asiakirjoittamisen prosessin, olet kerrannut tärkeimmät kielenhuollon asiat ja tiedät, mistä löydät kielenhuollon ohjeet. Opintojaksolla tutustut tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin, viittaustekniikkaan sekä tärkeimpiin KAMK:n kirjaston tietokantoihin.

Sisältö
Prosessikirjoittaminen
Kielenhuolto 
Tieteellinen kirjoittaminen
Kirjaston tietokannat ja RefWorks-viitehallintaohjelma

Ajankohta: Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi
Koulutusala: Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet 
Opettaja: Tuntiopettaja Tuula Rajander

Build Up Your English (3 op)

Opintojakson tavoitteena on, että sen suoritettuasi hallitset englannin peruskieliopin. Opintojaksolla kehität englannin kielen suullista ja kirjallista taitoasi opiskelujen ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin. TARKASTA!

Sisältö:
Englannin peruskielioppi

Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi, opintojakso saatavilla keväällä 2019 
Koulutusala: Sopii kaikille aloille
Opettaja: Tuntiopettaja Kaisa Enticknap-Seppänen

Ikäihmisen hoitotyö akuuttitilanteissa (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että sen suoritettuasi osaat toimia tilanteissa, joissa ikäihmisen kunto on romahtanut nopeasti.

Sisältö:
Akuuttitilanteet ikäihmisen kotona
Yleistilan arviointi päivystyspoliklinikalla

Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi, opintojakso saatavilla keväällä 2019 
Koulutusala: Terveys- ja hyvinvointialat
Opettaja: Yliopettaja Anitta Juntunen

Johdatus robotiikkaan (1 op)

Tavoite... 

Sisältö:
Robotiikan teoriaa
Laboratorioharjoitus

Ajankohta:  Kevät 2019
Koulutusala: Tekniikan alat
Opettaja:

Johdatus virtuaalisovelluksiin (1 op)

Tavoite... 

Sisältö:
Virtuaalisovellusten teoriaa
Laboratorioharjoitus

Ajankohta:  Syksy 2019 
Koulutusala: Tekniikan alat
Opettaja:

Liiketoimintaosaamisen perusteet (3 op)

Opintojakson suoritettuasi osaat alan perussanaston (käsitteet) sekä tiedät, kuinka yrityksen eri toiminnot muodostavat yritystoiminnan yhtenäisen kokonaisuuden.

Sisältö:
Yrittäjyys
Yrityksen toimintaprosessi
Sidosryhmät
Yrityksen taloudellinen menestyminen ja seuranta
Logistiikka
Rahoitus
Riskien hallinta ja markkinointi.

Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi
Koulutusala: Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet
Opettajat: Lehtorit Arto Huuhtanen ja Maritta Seppälä

Liikunnan perusteet (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että sen suoritettuasi osaat määritellä terveyden edistämisen keskeiset käsitteet ja sisältöalueet. Kykenet analysoimaan, millaiset tekijät uhkaavat eri-ikäisten terveyttä ja hyvinvointia ja tunnistat liikunnallisen elämäntavan merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille.

Sisältö:

Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi, opintojakso saatavilla keväällä 2019 ??
Koulutusala: Terveys- ja hyvinvointialat, Palvelualat
Opettaja: Tuntiopettaja Julia Kampman

Matematiikan kertaus liiketalouden opiskelijoille (3 op)

Opintojakson tavoitteena on, että kertaat liiketalouden opinnoissa tarvittavat matematiikan perustaidot: peruslaskutoimitukset, lausekkeiden sievennyksen, yhtälöt ja prosenttilaskennan.

Sisältö:
Peruslaskutoimitukset
Lausekkeiden sievennys
Yhtälöt
Prosenttilaskenta.

Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi
Koulutusala: Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet 
Opettaja: Lehtori Ari Teirilä

Matkailun johdantokurssi (3 op)

Tavoitteena on, että saat yleiskuvan matkailun nykypäivästä. Suoritettuasi opintojakson ymmärrät matkailun yhteiskunnallisena ilmiönä ja olet tietoinen sen vaikutuksesta yhteiskuntaamme. Opintojakso antaa vahvat perustiedot matkailusta ja matkailijoista.

Sisältö:

Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi, opintojakso saatavilla keväällä 2019 ??
Koulutusala: Palvelualat 
Opettaja: Lehtori Mika Pietarinen

Työelämä ja pelisäännöt; Työsuhteen ABC (3 op)

Tavoite...

Sisältö:

Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi, opintojakso saatavilla syksyllä 2019 
Koulutusala: Sopii kaikille aloille
Opettaja: Lehtori Sanna-Maria Klemetti