Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutus 30 op

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju erikoistumiskoulutuksen (30 op) tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Vahvistuva tutkimus- ja kehittämisosaaminen tukee opiskelijan oman asiantuntijuuden, työyhteisön, organisaatioiden, alueiden ja yhteistyöverkostojen moniammatillisen ja -tieteisen toiminnan, palveluiden ja syöpäasiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä. Koulutus on alakohtaista, osaamista syventävää täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Sisältö

Koulutus muodostuu kaikille yhteisistä osaamiskokonaisuuksista, joiden laajuus on 18 opintopistettä. Lisäksi osallistujan on mahdollista valita 12 opintopisteen laajuudelta valinnaisia osaamiskokonaisuuksia, jotka vastaavat hänen asiantuntijuusalueensa osaamisen syventämistä.

Yhteiset osaamiskokonaisuudet (18 op):

1. Syöpäpotilaan moniammatillisen hoitoketjun laatu ja hoidon vaikuttavuus 8 op
2. Syövän ehkäisy, varhainen toteaminen ja diagnostiikka 3 op
3. Syövän hoito, seuranta ja ohjaus 5 op
4. Moniammatillinen yhteistyö ja asiantuntijuuden kehittyminen, 2 op

Valinnaiset osaamiskokonaisuudet (12 op):

 5. Syöpää sairastavan lapsen ja nuoren sekä perheiden hoito ja ohjaus 3 op
6. Syöpäpotilaan elämänlaatu, psykosiaalinen tuki ja ohjaus 3 op
7. Palliatiivinen hoitotyö 3 op
8. Syöpäpotilaan toimintakyky ja kuntoutus 3 op
9. Kemosädehoitopotilaan moniammatillinen hoito ja potilaanohjaus 3 op
10. Sisäinen sädehoito - moniammatillinen hoito ja potilaan ohjaus 3 op
11. Suusyöpää sairastavan potilaan moniammatillinen hoito ja ohjaus 3 op 
12. Potilas- ja työturvallisuus syöpäpotilaan hoidossa 3 op
13. Yksilöity lääkehoito ja geeniterapia 3 op

Toteutus

Koulutuksen laajuus on 30 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä). Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Opiskelun tiivis tahti sekä monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät edellyttävät motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun työn ohella. Opiskelijalta vaaditaan tietotekniikan hyvää hallintaa, koska osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina.

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto. Ne on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu työelämässä jo toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Koulutus perustuu valtakunnallisen amk-verkoston opetussuunnitelmaan ja se järjestetään yhteistyössä Hämeen, Kajaanin, Satakunnan, Tampereen, Savonia-, Laurea- ja Centria-ammattikorkeakoulujen kanssa. Hyväksytysti suoritettuja opintoja voidaan soveltuvin osin hyväksilukea ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa, mikäli ne täyttävät hyväksiluettavan opinnon osaamistavoitteet. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee vastaanottava korkeakoulu.

Lähipäivät:

12.9.2017-21.9.2018

2017: 12.-13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12.
2018: 16.-17.1., 14.2., 14.3., 11.4., 16.5., 28.-29.8. ja 21.9.

Hinta

1000 € / osallistuja (alv 0%).

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).

Hakeminen

Koulutukseen on vielä muutama paikka jäljellä, hae 31.8.2017 mennessä!
Haku Kajaanin ammattikorkeakoulun toteutukseen tapahtuu TÄSTÄ.

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta: suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101 395, anu.piirainen@aikopa.fi

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viikolla 23. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 16.6.2017 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Syöpä_erko_esite_160317.pdf