Lukuvuosi 2019 - 2020

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutus 30 op

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju erikoistumiskoulutuksen (30 op) tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Vahvistuva tutkimus- ja kehittämisosaaminen tukee opiskelijan oman asiantuntijuuden, työyhteisön, organisaatioiden, alueiden ja yhteistyöverkostojen moniammatillisen ja -tieteisen toiminnan, palveluiden ja syöpäasiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä. Koulutus on alakohtaista, osaamista syventävää täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Tavoite

Vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Näyttöön perustuvan osaamisen vahvistuminen tukee opiskelijan, työyhteisön, organisaatioiden ja alueellisen asiantuntijuuden kehittymistä.

Sisältö

Koulutus muodostuu kaikille yhteisistä osaamiskokonaisuuksista, joiden laajuus on 21 opintopistettä. Lisäksi osallistujan on mahdollista valita 9 opintopisteen laajuudelta valinnaisia osaamiskokonaisuuksia, jotka vastaavat hänen asiantuntijuusalueensa osaamisen syventämistä.

Yhteiset osaamiskokonaisuudet (21 op):

  • Syövän hoidon asiantuntijana kehittyminen 8 op
  • Syövän hoidon kliininen erityisosaaminen 7 op
  • Syöpää sairastavan ja läheisten voimavarojen tukeminen (Palliatiivinen hoito ja työhyvinvointi) 6 op

Valinnaiset osaamiskokonaisuudet (9 op):

  • Syöpää sairastavan lapsen ja nuoren sekä perheiden hoito ja ohjaus 3 op
  • Syöpää sairastavan toimintakyky ja kuntoutuminen 3 op
  • Sisäinen sädehoito, hoito ja ohjaus 3 op 
  • Kemosädehoitopotilaan hoito ja ohjaus 3 op
  • Yksilöity lääkehoito ja geeniterapia 3 op

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, ja se on mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto. Ne on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu työelämässä jo toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Koulutus perustuu valtakunnallisen amk-verkoston opetussuunnitelmaan ja se järjestetään yhteistyössä Kajaanin, Satakunnan, Tampereen, Lahden, Turun, Oulun, Savonia- ja Laurea-ammattikorkeakoulujen kanssa. Hyväksytysti suoritettuja opintoja voidaan soveltuvin osin hyväksilukea ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa, mikäli ne täyttävät hyväksiluettavan opinnon osaamistavoitteet. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee vastaanottava korkeakoulu.

Lähipäivät:

5.9.2019-25.9.2020

2019: 5.-6.9., 3.-4.10., 7.11., 12.12.

2020: 14.-15.1., 11.2., 17.3., 14.5., 18.-19.8., 25.9.

Hinta

1500 € / osallistuja (alv 0%, arvonlisäveroton koulutuspalvelu).

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).

Hakeminen

Hakuaika: 1.4.-31.5.2019. Linkki hakulomakkeelle tulee tälle sivulle.

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta: suunnittelija Anu Piirainen, puh. 044 7101 395, anu.piirainen@aikopa.fi

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viikolla 23. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 14.6.2019 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Syöpäerko_esite_2019.pdf