Hankkeessa kehitetään kuntien yhteistuotantomallia ja kokeillaan uutta tapaa tuottaa paikalliskulttuuria matkailijoille.

Kulttuuria nuorilta matkailijoille

 

Hankkeessa kehitetään kuntien yhteistuotantomallia ja kokeillaan uutta tapaa tuottaa paikalliskulttuuria matkailijoille. 

Hyrynsalmelta, Kuhmosta ja Suomussalmelta kootaan ryhmä 15–26-vuotiaita nuoria/nuoria aikuisia ja heitä ohjataan tuotteistamaan kainuulaista kulttuuriperintöä visuaalisten ja esittävien taiteen keinoin. Nuoria tuetaan luomaan ja tuottamaan taiteelliset työt alueen matkailualan yrityksille ja heidän asiakkailleen.

Hankkeen tavoitteet ovat:  

  • Yhteistuotantomalliverkoston luominen
  • Nuorten osallisuuden ja osallistumisen tukeminen taidekasvatustyöllä
  • Taiteen tekeminen paikallisista aineksista ja sen tarjoaminen matkailijoille

Nuorille hanke mahdollistaa ammattitaiteilijoiden ohjauksessa oppimisen; nuoriso- ja kulttuuritoimijoille tarjoutuu verkosto myös jatkossa tapahtuvalle yhteistyölle ja matkailuyrityksille/matkailijoille tarjoutuu mahdollisuus tutustua paikalliseen kulttuuriin. Nuoret ovat itse aktiivisia kulttuurintuottajia ja ammattilaiset tukevat heidän työskentelyään. Tutustuminen kainuulaiseen kulttuuriperintöön (paikallisidentiteetin vahvistuminen) ja oman työn tulosten esittäminen (taidenäyttely/esitys tms.) osallistavat ja voivat poikia uutta kulttuuritoimintaa jatkossa. Kulttuurin, kuntien nuorisotyön ja matkailun toimijoiden yhteistyö monipuolistaa kulttuurin jakelua. Hankkeen lähtökohta on myös kokeilla kolmen kunnan yhteistuotantomallia, jossa taidekasvatusleirejä järjestetään nuorille yhdessä.

Hanketta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksesta alueelliseen ja kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja kokeiluihin. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Hyrynsalmen, Kuhmon ja Suomussalmen kunnat.

 

Hanke toteutetaan 1.8.2018 - 31.12.2019. 

Lisätietoja

Suunnittelija Kati Rita
044 715 7096
kati.rita(a)aikopa.fi

 

Suunnittelija Hanna Vornanen
050 345 5956
hanna.vornanen(a)aikopa.fi