KURKISTUSOPINNOT LUKIOLAISILLE

Kurkistusopinnoilla tarkoitetaan ammattikorkeakouluopintoja, jotka lukio-opiskelija voi suorittaa opintojensa aikana. Kurkistusopintojen avulla voit tutustua amk-opintoihin, ja ne hyväksiluetaan, mikäli hakeudut valmistuttuasi opiskelijaksi Kajaanin ammattikorkeakouluun. Muihin ammattikorkeakouluihin hyväksiluettavuus tulee selvittää erikseen.

Opiskellessasi lukio-opintoja, voit siis samaan aikaan suorittaa ammattikorkeakouluopintoja. Opinnot ovat sinulle ilmaisia, jos opiskelet jossakin Kainuun lukiossa. Saat kaikista suorittamistasi kurkistusopinnoista todistuksen Kajaanin ammattikorkeakoululta.

Ilmoittautuminen opintojaksoille koulutuskalenterin kautta.

Kurkistusopintojen tarjonta

Klikkaa opintojakson nimeä saadaksesi lisätietoja.

Asiakirjoittamisen ABC (3 op)

Build Up Your English (3 op)

Ikäihmisten hoitotyö akuuttitilanteissa (2 op)

Liiketoimintaosaamisen perusteet (3 op)

Matematiikan kertaus liiketalouden opiskelijoille (3 op)

Matkailun johdantokurssi (4 op)

   

Asiakirjoittamisen ABC (3 op)

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät asiakirjoittamisen prosessin, olet kerrannut tärkeimmät kielenhuollon asiat ja tiedät, mistä löydät kielenhuollon ohjeet. Opintojaksolla tutustut tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin, viittaustekniikkaan sekä tärkeimpiin KAMK:n kirjaston tietokantoihin.

Sisältö
Prosessikirjoittaminen
Kielenhuolto 
Tieteellinen kirjoittaminen
Kirjaston tietokannat ja RefWorks-viitehallintaohjelma

Ajankohta: Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi
Koulutusala: Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet 
Opettaja: Tuntiopettaja Tuula Rajander

Build Up Your English (3 op)

Opintojakson tavoitteena on, että sen suoritettuasi hallitset englannin peruskieliopin. Opintojaksolla kehität englannin kielen suullista ja kirjallista taitoasi opiskelujen ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin.

Sisältö:
Englannin peruskielioppi

Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi
Koulutusala: Sopii kaikille aloille
Opettaja: Tuntiopettaja Kaisa Enticknap-Seppänen

Ikäihmisten hoitotyö akuuttitilanteissa (2 op)

Opintojakson tavoitteena on, että sen suoritettuasi osaat toimia tilanteissa, joissa ikäihmisen kunto on romahtanut nopeasti.

Sisältö:
Akuuttitilanteet ikäihmisen kotona
Yleistilan arviointi päivystyspoliklinikalla

Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi
Koulutusala: Terveys- ja hyvinvointialat
Opettaja: Yliopettaja Anitta Juntunen 

Liiketoimintaosaamisen perusteet (3 op)

Opintojakson suoritettuasi osaat alan perussanaston (käsitteet) sekä tiedät, kuinka yrityksen eri toiminnot muodostavat yritystoiminnan yhtenäisen kokonaisuuden.

Sisältö:
Yrittäjyys
Yrityksen toimintaprosessi
Sidosryhmät
Yrityksen taloudellinen menestyminen ja seuranta
Logistiikka
Rahoitus
Riskien hallinta ja markkinointi.

Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi
Koulutusala: Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet
Opettajat: Lehtorit Arto Huuhtanen ja Maritta Seppälä

Matematiikan kertaus liiketalouden opiskelijoille (3 op)

Opintojakson tavoitteena on, että kertaat liiketalouden opinnoissa tarvittavat matematiikan perustaidot: peruslaskutoimitukset, lausekkeiden sievennyksen, yhtälöt ja prosenttilaskennan.

Sisältö:
Peruslaskutoimitukset
Lausekkeiden sievennys
Yhtälöt
Prosenttilaskenta.

Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi
Koulutusala: Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet 
Opettaja: Lehtori Ari Teirilä

Matkailun johdantokurssi (4 op)

Tavoitteena on, että saat yleiskuvan matkailun nykypäivästä. Suoritettuasi opintojakson ymmärrät matkailun yhteiskunnallisena ilmiönä ja olet tietoinen sen vaikutuksesta yhteiskuntaamme. Opintojakso antaa vahvat perustiedot matkailusta ja matkailijoista.

Sisältö:
Matkailun ja liikuntamatkailun peruskäsitteistö
Lähtöalueet, reitit ja kohdealueet, työntö- ja vetovoimatekijät käsitteinä
Matkailijan muotokuva (matkailijasegmentit) ja motivaatiotekijät
Visit Finland ja UNWTO
Suomen ja maailman matkailu
Matkailun vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön

Ajankohta:  Suorittaminen tapahtuu omaan tahtiisi
Koulutusala: Palvelualat 
Opettaja: Lehtori Mika Pietarinen