EA 2 - Ensiavun jatkokurssi

Oikealla toiminnalla voit yksinkertaisin keinoin pelastaa ihmisen hengen

tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa. Ylläpidä siis ensiaputaitojasi.

 

Työnantajan velvollisuus on työturvallisuuslain (738/2002 46§) mukaan ylläpitää

henkilöstönsä ensiaputaitoja. Ensiaputaitoisten määrä työpaikalla määräytyy työpaikan

riskialttiuden ja työntekijöiden lukumäärän mukaan.

EA2- ensiavun jatkokurssi syventää EA1 -kurssilla saatuja perustietoja ja -taitoja auttaa hätätilanteessa ja

tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Kurssin suorittaneet saavat SPR:n EA 2-kortin, mikä on voimassa kolme vuotta.

 

Koulutuspaikka:

Kajaanin ammattikorkeakoulu, Taito 2, TA20L121-EA, 0. kerros

Kouluttaja:

Heikki Huotari, ensihoitaja, ETK

Sisältö:

 EA1 kurssilla opitun syventäminen sekä:

- maallikkotasoista sairastuneen ihmisen hoidon tarvetta ABCD-protokollan mukaisesti. 
- maallikkotasoista tutkimista Rivalaiser-menetelmällä.
- lavastetaan pienryhmissä onnettomuuksia, hoidetaan niissä ja lopuksi ohjaava keskusteluhetki.
- lavastetaan loukkaatumistilanne, jossa loukkaantunutta siirretään. Käytössä vain vähän apuvälineitä.

Suoritustapa:

Lähiopetus ja harjoitukset 16 h. Lähipäivät sisältävät 30 min ruokatauon.

Itsenäinen työskentely 11 h, EAI-korttiin vaaditaan 100 % läsnäolo

Osallistumismaksu:

190 € + alv 24 % (hinta sisältää SPR:n ensiapukortin), Mikäli perut

osallistumisesi ilmoittautumisajan jälkeen, laskutamme puolet (50 %)

osallistumismaksusta.

 

Seuraava EA 2 -Ensiavun jatkokurssi:

  

EA 2 Ensiavun jatkokurssi ajalla 25.-26.3.2020 klo 8.30-16.00 (16 h)

ilmoittautuminen 28.2.2020 mennessä TÄSTÄ LINKISTÄ

 

Lisätietoja:

Hanna Vornanen, hanna.vornanen@aikopa.fi, 050 3455 956

Seija Höijer, seija.höijer@aikopa.fi, 040 5683 807