Kajaanin ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opinnot ovat olleet jo vuosia yhä useamman valinta. Jatkuvasti kasvava opintotarjonta, mahdollisuus suorittaa opintoja joustavasti ja myös verkossa on lisännyt opintojen suosiota. Oppilaitokselle tämä on näkynyt avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintopistemäärien vuosittaisena kasvuna.

Vilkas kesä Kajaanin ammattikoulun avoimessa AMK:ssa


Kajaanin ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opinnot ovat olleet jo vuosia yhä useamman valinta. Jatkuvasti kasvava opintotarjonta, mahdollisuus suorittaa opintoja joustavasti ja myös verkossa on lisännyt opintojen suosiota. Oppilaitokselle tämä on näkynyt avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintopistemäärien vuosittaisena kasvuna.


Kesällä 2017 avoimessa AMK:ssa oli runsaasti toimintaa. Kesäkuussa toteutettiin jo perinteeksi muodostunut Peliohjelmoinnin kesäleiri, jossa opiskellaan intensiivisesti viikon ajan peliohjelmointia. Uusina avauksina olivat yhdessä Vuokatin urheiluakatemian kanssa järjestetty eSports-kesäkoulu, 10 opintopisteen laajuinen elektronisen urheilun valmentava koulutus, joka keräsi osallistujia useasta maasta. Kajaanin ammattikorkeakoulu oli myös mukana valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen kesäopintoportaalissa, jossa oli valittavissa useita Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisia opintojaksoja. Avoimen AMK:n polkuopintoihin haku ja valinnat tapahtuivat elokuussa, jolloin henkilöstöllä AIKOPAssa oli kiireistä. Ilahduttavan moni on löytänyt Kajaanin ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n tarjonnan ja löytää tiensä AIKOPAn kautta ammattikorkeakouluopintojen pariin!