Opiskelupaikan saaminen ammattikorkeakouluun ei ole enää riippuvainen yksinomaan aiemmasta tutkinnosta ja menestyksestä yhteisvalinnassa. Opintojen aloittamiseen ja niissä etenemiseen on entistä monipuolisempia vaihtoehtoja, koska opinnot voi aloitta myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

Näytön paikka – polkuopintojen kautta korkeakouluopintoihin


Opiskelupaikan saaminen ammattikorkeakouluun ei ole enää riippuvainen yksinomaan aiemmasta tutkinnosta ja menestyksestä yhteisvalinnassa. Opintojen aloittamiseen ja niissä etenemiseen on entistä monipuolisempia vaihtoehtoja, koska opinnot voi aloitta myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

Ammattikorkeakoulujen tutkinto-opetuksen rinnalla tarjotaan ns. avoimen polkuopintoja, joissa ensimmäisen lukuvuoden opintoja suoritetaan avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana. Kun opiskelija on suorittanut vähintään 60 opintopistettä avoimessa ammattikorkeakoulussa, hän voi hakea erillishaun kautta vastaavan alan tutkinto-opiskelijaksi. Jos hän tulee valituksi, opiskelu jatkuu toisen lukuvuoden opinnoilla ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana suoritetut opinnot hyväksiluetaan lopulliseen tutkintoon. Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa on maksullista, se maksaa 15 €/opintopiste tai yhteensä 250 €/lukuvuosi.

Miksi sitten lähteä suorittamaan polkuopintoja, jos opintojen tutkintoon asti saattaminen vaatii joka tapauksessa valintakokeessa menestymistä – ja opiskelusta pitää vielä maksaakin?

Avoimen ammattikorkeakouluopiskelun etu on se, että sinne ei ole pääsykokeita; kuka tahansa voi aloittaa opiskelun. Matala kynnys mahdollistaa esim. uuden ammattialaan tutustumisen, silloin kun alan vaihto ja siihen liittyvä kouluttautuminen on ajankohtaista. Jos tutkinto-opiskelupaikka jää saamatta yhteisvalinnan hausta myöhästymisen tai yhteisvalinnassa varasijalle jäämisen vuoksi, polkuopiskelijana aloittaminen vie omaa opiskelu-uraa eteenpäin ilman välivuosia. Valitettavasti avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin tukiin.


Onko polkuopiskelu ohituskaista ammattikorkeakouluun?


On tilanteita, joissa yhteisvalinnassa mieluiselle alalle pääsemisessä on vaikeuksia aiemmista opinnoista tai valintakokeesta saatujen alhaisten pistemäärien vuoksi. Tällöin opintojen aloittaminen polkuopintoina mahdollistaa opiskelun aloittamisen itseä kiinnostavalla alalla. Vaikka opiskelu tapahtuukin ilman varmuutta mahdollisuudesta suorittaa opinnot tutkintoon saakka, polkuopiskelujen aikana opiskelijalla on tilaisuus osoittaa motivaationsa ja opiskelukykynsä. Myös vuoden opintojen aikana kartutetut tiedot ja taidot opiskeltavasta alasta ovat merkittävä apu valintakokeissa. Polkuopinnot eivät siis automaattisesti avaa ovia tutkinto-opintoihin, mutta ne ovat yksi hyvä vaihtoehto opintojen aloittamiseen.


Savolaisen sananlaskun sanoin: ” Misteepä sen tietää mihinkä pystyy ennen ku kokkeiloo.” (O. Rytkönen)

 

Anu Piirainen, suunnittelija

Hannu Tikkanen, suunnittelija