Opinnot on saatu vauhtiin ja tahti kiihtyy ensi syksynä


Jatko-opintoja Kainuuseen -hankkeen ensimmäinen lukuvuosi on takana ja hanke on saatu hyvään vauhtiin. Viime talven aikana järjestettiin kaksi kurssia lähiopetusta Kainuussa ja sen lisäksi opiskelijoita oli useamman eri yliopiston etäkursseilla opiskelemassa. Kainuussa tarjottavien opintojen osalta kurssit pyritään järjestämään iltaisin ja viikonloppuisin, jotta opintojen yhdistäminen työ- ja perhe-elämän kanssa on mahdollista.

Perustavoite pysyy tulevana lukuvuonnakin samana: Hanke auttaa jatko-opintojaan työnohella suorittavia jatko-opintoihin liittyvien opintojen suorittamisessa. Tätä tavoitetta on konkreettisesti tukeneet verkostoitumisillat, joita on pidetty kuukausittain. Niissä jo tohtorintutkinnon suorittaneet ovat kertoneet omista kokemuksistaan tai opintoja suorittavat ovat esitelleet omia töitään. Lisäksi iltoihin on pyydetty ja pyydetään vierailijoita kertomaan jatko-opintojen rahoituksesta ja muista suorittamiseen liittyvistä asioista.

Verkostoitumisillat ovat osoittautuneet erittäin tarpeellisiksi. Keskustelut ovat polveilleet ja esitysvuorossa olevat ovat saaneet vastata monenlaisiin kysymyksiin. Jatko-opintojen suorittaminen on pitkäjänteisyyttä vaativa urakka. Siksi onkin tärkeää päästä keskustelemaan muiden vastaavassa vaiheessa olevien kanssa ja toisaalta kuulemaan kokemuksia niiltä, jotka urakasta ovat jo suoriutuneet menestyksekkäästi. Syksyllä tapaamiset jatkuvat elo-syyskuussa.


Vielä mahtuu jatko-opinnoista kiinnostuneita mukaan


Keväällä luotiin myös Facebook-sivu hankkeelle osallistujien toiveesta. Hankkeen sähköpostilistalle on myös mahdollista liittyä olemalla yhteydessä projektipäällikköön. Tiedostuksessa pyritään hyödyntämään kaikkia kanavia, jotta kiinnostuneet osallistujat löytäisivät tarjolla olevat tapahtumat.

Kursseille voi osallistua ilman jatko-opinto-oikeutta, mutta tavoitteena on toki se, että yksittäisten kurssien sijaan kainuulaiset lähtisivät suorittamaan jatkotutkintoa. Kurssien tarjonnan osalta pyritään hyödyntämään yliopistojen omaa tarjontaa, jos osallistuminen on mahdollista etäyhteydellä. Lisäksi hankkeen puitteissa järjestetään myös omia kursseja Kainuuseen.

TOHOPI – Jatko-opintoja Kainuuseen -hanke on kainuulaisten jatko-opintojen tukemiseen myönnetty ESR-rahoitus vuosille 2016–2018. Hankkeella pyritään parantamana Kainuun kilpailukykyä tulevaisuudessa kehittämällä yksilöiden mahdollisuutta suorittaa jatko-opintoja. Näin varmistetaan korkean osaamisen työvoiman saatavuus yrityksille ja julkisille organisaatioille. Rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Kajaanin yliopistokeskus ja käytännön toteutuksesta Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA. Hanketta ovat rahoittaneet Kainuun liitto, Kajaanin yliopistokeskus, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto. Lisäksi hankkeen toimintaan osallistuvat Itä-Suomen ja Lapin yliopisto

Ville Manninen
projektipäällikkö
ville.manninen@aikopa.fi
040 678 7684