Pääsimme esittelemään eMentorointia Sitran järjestämään Koulutuskeskiviikko-tapahtumaan Helsinkiin! Olimme neljän muuan mentorointihankkeen kanssa valittujen joukossa. Koulutuskeskiviikko kesäkuussa pureutuu pääasiassa mentorointiin ja sen mahdollisuuksiin korkeakoulusta valmistuvien työllistymisen ja työelämävalmiuksien edistämisessä.

eMentorointi-hankkeen kuulumisia – Sitraa ja osaamismerkkejä!


Pääsimme esittelemään eMentorointia Sitran järjestämään Koulutuskeskiviikko-tapahtumaan Helsinkiin! Olimme neljän muuan mentorointihankkeen kanssa valittujen joukossa. Koulutuskeskiviikko kesäkuussa pureutuu pääasiassa mentorointiin ja sen mahdollisuuksiin korkeakoulusta valmistuvien työllistymisen ja työelämävalmiuksien edistämisessä.

Hankkeemme vaikuttavuutta on lisännyt se, että olemme saaneet tehdä sitä vuoden 2015 syksystä ja se on kolmen ammattikorkeakoulun (KAMK, Centria, XAMK) yhteinen hanke tärkeästä teemasta: eMentoroinnin kehittäminen ammattikorkeakoulun ja työelämän rajapinnassa. Sitran myötä pääsimme mukaan myös Eväitä työelämään -julkaisuun.

Mentorointi on tehokas koulutuksesta työelämään siirtymisvaiheen oppimis- ja kehittymismuoto. Julkaisussaan Sitra toteaa, että nyt esillä olleiden tyyppisissä malleissa hyödyt eivät jää suinkaan yksisuuntaisiksi:

"Kokemustemme mukaan ne paitsi antavat opiskelijoille tienviittoja oman työtulevaisuuden rakentamiseen, myös tarjoavat opiskelijoiden valmentajille, mentoreille ja sparraajille omaan työhön sovellettavia uusia menetelmiä, moniammatillisia verkostoja sekä mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen syventämiseen ja kehittämiseen. Avoimeen dataan ja eMentorointiin liittyvät kokeilut lisäksi osoittivat digitalisaation tuovan myös paljon uusia mahdollisuuksia paitsi verkostoitumiseen myös työtilaisuuksien löytämiseen."


Ensimmäiset eAktorit ja eMentorit valmistuivat


Suomen ensimmäiset eAktorit ja eMentorit saivat todistuksensa ja digitaaliset osaamismerkkinsä maaliskuussa Kajaanissa järjestetyssä yhteistilaisuudessa. Pilottitoteutuksen kokemusten ja palautteen perusteella toteutetaan tulevana syksynä alkava uusi opintojakso, joka on jatkossa osa mukana olleiden ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmaa.

ESR-hankerahoitus kestää vuoden 2017 loppuun, jonka jälkeen toiminta jatkuu AMKien omana toimintana. Toteutus on edelleen kolmen, eri puolilla Suomea sijaitsevan ammattikorkeakoulun yhteinen, mikä omalta osaltaan auttaa laajentamaan työelämävalmiuksien ja työllistyvyyden näkökulmaa.

ESR-hankkeena toteutetun pilotin päätoteuttaja on KAMK. Pilottitoteutuksessa valmistui yhteensä 41 eAktoria ja 31 eMentoria, joista KAMK:n opiskelijoita oli 26 eli 12 eMentoria ja 14 eAktoria.

Linkit julkaisuun ja kuviin
https://www.sitra.fi/julkaisut/evaita-tyoelamaan/
http://ementorit.blogspot.fi/

 

Tuula Rajander, suunnittelija