Johtamisen ja organisaatioiden toimintakulttuurin kehittäminen

Yritysten, organisaatioiden ja työyhteisöjen toimintakulttuuri on usein jatkuvan muutoksen pyörteissä. Autamme näkemään toimintanne vahvuudet ja kehittymishaasteet, joiden pohjalta rakentuu yhteinen näkemys muutoksen suunnasta. Yhteinen työskentelymme antaa valmiuksia muutokseen ja ensimmäisten askeleiden ottamiseen. Tuemme myös uusien käytänteiden vakiinnuttamista organisaationne arkeen.

Ratkaisuja organisaatioiden kehittämiseen

Kuuntelemme asiakastamme. Tarjoamme organisaatioille asiakaslähtöisiä palveluja, joiden tukemana ne voivat päästä tavoitteisiinsa. Oli sitten kysymys tuotteiden tai toimintakulttuurin kehittämisestä, hankesuunnittelusta tai vaikkapa työhyvinvoinnin edistämisestä, meillä on kokemusta ja osaamista, johon voit luottaa.

 

Palveluiden ja tuotteiden kehittäminen asiakaslähtöisesti

Autamme yrityksiä ideoimaan ja innovoimaan uusia tuotteita ja palveluita yrityksen henkilöstöä osallistavilla menetelmillä. Usein kysymys on myös olemassa olevien tuotteiden kehittämisestä entistä paremmin asiakkaita palveleviksi. Asiantuntijuutemme poimii yrityksenne parhaimmat ideat ja toimintamallit kehittämistyön perustaksi. Työskentelymenetelmämme antavat organisaatiollenne työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla voitte kehittää tuotteittanne itsenäisesti jatkossakin. Räätälöimme koulutuksen keston ja sisällön yrityksenne tarpeiden mukaisesti. Kysy tarjousta erilaisista vaihtoehdoista. 

"AIKOPA on ensiarvoisen tärkeä yhteistyökumppanimme henkilöstömme sekä asiakaskuntamme osaamisen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Olemme valinneet heidät, koska heillä kaikki toimii ja työn jälki on huippua!"
Pankinjohtaja Toni Kemppinen
Kainuun osuuspankki
"Olemme olleet tyytyväisiä AIKOPAn tarjoamiin koulutuksiin ja osaamiskartoituksiin. Koulutukset ovat olleet asiantuntevia ja ajankohtaiisa. Yhteistyö on ollut helppoa ja sujuvaa"
Kajaanin mamselli