Korkeakoulujen aikuiskoulutuskonsortio kannatti Kajaanissa

1.4.2011

Kajaanin korkeakoulujen konsortion strategiatyöryhmä asetti aikuiskoulutuskonsortiolle määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Näihin tavoitteisiin päästiin erinomaisesti. Koulutuksiin osallistujien määrä nousi peräti 62 % (2800 osallistujasta 4516 osallistujaan) ja koulutusten määrä 95 koulutuksesta 139 koulutukseen vuonna 2010.
Avoimen yo:n ja avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteiden määräksi saatiin yli 3000 opintopistettä. Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPAn liikevaihto oli n. 2 milj. €.

Aikuiskoulutuskonsortion muodostavat Oulun yliopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. Johtajana on toiminut 1.11.2009 alkaen KM Tuula Honkanen. Konsortiossa toteutetaan toiminnallista yhteistyötä.

AIKOPAn toiminta koostuu koulutuspalveluista, kehittämispalveluista ja asiantuntijapalveluista. Yhdistämisellä on tehostettu korkea-asteen aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelujen laatua, saatavuutta ja monialaisuutta toiminta-alueen aikuisväestölle. Toiminnan kehittämisen ja verkostojen luomisen taustalla on tiimi-organisaatio, johon koko henkilökunta on sitoutunut.

Yksikön toiminta-alueena on Kainuu, Ylä-Savo ja Pohjois-Pohjanmaa. Näillä alueilla vastataan työelämän ja siinä toimivien korkeakoulutettujen täydennyskoulutustarpeisiin. Koulutukset ovat lyhytkestoisista päivän mittaisista koulutuksista ja seminaareista jopa kaksi ja puolivuotta kestäviin pätevöitymiskoulutuksiin. Työvoimapoliittisten koulutusten määrä on myös lisääntynyt. Koulutukset suunnitellaan asiakaslähtöisesti.

Henkilöstön työilmapiirin kartoitus osoitti, että muutos oli mahdollisuus. Löydettiin uusia yhteistyökuvioita tiimityöskentelyn avulla. Korkea-asteen täydennyskoulutusten päällekkäisyydet poistuivat . Yhteistyöverkostoille tehdyssä kyselyssä AIKOPA todettiin hyväksi ja laadukkaaksi yhteistyökumppaniksi.

Kajaanin yliopistokeskuksen Lönnrot-Instituutti yhdistettiin tämän vuoden alussa AIKOPAan tutkimusryhmänä. Ryhmä tekee arviointi- ja aluetutkimusta, maaseudun kehittämishankkeita sekä lisäksi kansainvälisiä hankkeita.