Sosiaalityön maisterien koulutus käynnistyi Kajaanissa

18.6.2018

Vuoden vaihteessa käynnistynyt Itä-Suomen yliopiston ja Oulun yliopiston yhteishankkeeseen sisältyvä maisterikoulutus käynnistyi Kajaanissa 8.6.2018.

23 koulutukseen valittua opiskelijaa kokoontui infotilaisuuteen Kajaanin ammattikorkeakoululle koulutuksen infotilaisuuteen. Koulutuksen tutkintovastuussa olevan Itä-Suomen yliopiston edustajat esittelivät koulutuksen rakennetta ja opintojen käytännön järjestelyistä vastaavan AIKOPAn edustajat tutustuttivat opiskelijoita kampusalueeseen. Samalla koulutuksesta vastaavat opettajat sekä opiskelijat pääsivät tutustumaan toisiinsa, mikä luo hyvää pohjaa opintojen aloittamiseen syksyllä.