Uusia avauksia ammatillisissa erikoistumisopinnoissa 2012

17.6.2011

Suomen_paras_KAMK_logo.jpg

Kajaanin ammattikorkeakoulussa käynnistyy lokakuussa 2011 ja tammikuussa 2012 monia mielenkiintoisia, työelämälähtöisiä ja uutta osaamista tarjoavia ammatillisia erikoistumisopintoja. Haluamme jo ennakkoon kertoa Sinulle tulevista koulutuksistamme.

Globalisaatio ja kiihtyvä muutoksen vauhti asettavat henkilöille uusia haasteita, vaatimuksia ja osaamisvelvoitteita. Nyt alkavat erikoistumisopinnot tarjoavat vastauksia näihin haasteisiin.

Opinnot on tarkoitettu korkeakoulututkinnon tai ammatillisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneille tai muutoin riittävät opiskeluvalmiudet hankkineille. Ammatilliset erikoistumisopinnot voi suorittaa kätevästi työn ohessa monimuoto-opiskeluna ja täydentää, syventää sekä laaja-alaistaa ammatillista kilpailukykyä

Tarjolla on monipuolinen valikoima koulutusta, jossa on ennakoitu tulevaisuuden muutoksia ja huomioitu työyhteisöjen sekä yksityisten henkilöiden koulutustarpeita.

Vuorovaikutteinen esimiestoiminta, positiivinen tekemisen meininki ja työhyvinvointi ovat keskeisiä ja kriittisiä menestystekijöitä. Esimiesvalmennus perehdyttää tehokkaasti mm. strategiseen ajatteluun ja muutoksen johtamiseen sekä avaa uusia näkökulmia, talouden hallintaan, tiimityöhön ja omien johtamistapojen tarkasteluun ja kehittämiseen. Koulutus on tarkoitettu esimiestehtävissä vasta aloittaneille tai aloittaville henkilöille, jotka haluavat kehittää esimiestaitojaan. Se sopii myös pitempään esimiestehtävissä toimineille, jotka haluavat vahvistaa perusjohtamistaitojaan.

Osaamista erilaisiin tarpeisiin
• Esimiesvalmennus 4.10.2011- 14.12.2012 (30 op)
• Myynninjohtaminen 11.1.- 14.12.2012 (30 op) UUSI
• Luovat työmenetelmät 13.1. - 14.12.2012 (30 op) UUSI
• Organisaation tietoturva 19.1.- 14.12.2012 (30 op) UUSI
• Asiantuntijahoitaja vastaanottotoiminnassa 12.1. -14.12.2012 (30 op)
• Saattohoito ja palliatiivinen hoito 19.1.- 14.12.2012 (30 op)
• Esimiesosaaminen – esimiesvalmennus 12.1. -14.12.2012 (30 op)

Koulutus on OKM:n tukemaa täydennyskoulutusta, joten koulutuksen hinta opiskelijalle on 250 euroa (30 op).

Haku lokakuussa 2011 alkavaan Esimiesvalmennuksen ammatillisiin erikoistumisopintoihin on 21.8.- 18.9.2011. ja tammikuussa 2012 alkaviin opintoihin 9.10.- 13.11.2011. Tarkemmat tiedot opinnoista ja opetussuunnitelmista löydät sivuiltamme elokuussa.

Lisätiedot: Kehitysjohtaja Rauni Yli-Houhala 044 7101 630, etunimi.sukunimi@aikopa.fi